Nyhedsbrev august 2010.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Nyhedsbrev august 2010.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Tilbage efter en god lang

sommerferie

Glæder vi os til at lære de nye børn og

nye grupper bedre at kende.

Gruppefoto af Uglerne

Gruppe foto af Pindsvinene, kommer senere…

Gruppe foto af Grævlingene

Gruppe foto af Rævene

Børn

I juni kort før sommerferien overflyttede vi

Serena fra Uglerne til Pindsvinene.

Den 1. august modtager Uglerne

tvillingerne Frederik M. og William, som

er små brødre til Mathilde V.M.

Spiloppen overflytter tvillingerne Caroline

S. og Frederik S. til Pilehyttens Ræve.

Dagplejen overflytter Mikkel til

Pilehyttens Grævlingene. Vi byder

velkommen til dem alle og deres familier.

Mikkel på besøg i juni sammen med dagplejen, Joan.

1


Den 16. aug. overflytter vi Emil H.M. til

Labyrinten. Vi ønsker ham pøj, pøj med

sin nye børnehave – og håber at han

stadig vil besøge os i forbindelse med

aflevering og afhentning af Jeppe H.M. og

Emma H.M.

Personale

Den 2. august og frem til ca. 1. marts vil

køkkenansvarlig Lotte, fra Spiloppen

arbejde i Pilehyttens køkken. Nabo

institutionen Spiloppen er under

ombygning og midlertidigt huses børn og

personaler på Hasseltoften. Lotte laver

mad til dem fra Pilehyttens køkken.

Ann-Britt og Rikke er kommet ind på

hver deres drømmestudie hhv. Jura og

dansk til september, vi takker for et dejligt

samarbejde og ønsker dem held og lykke

fremover.

Pilehytten har en stillingsannonce i JP

Søndag den 1. august og Århus Onsdag

d. 4. august. Ansættelsesudvalget

(bestående af en tillidsrepræsentant fra

FOA og BUPL, sikkerhedsrepræsentant.,

pædagogisk leder og en forældre)

forventer at holde samtaler den 3. uge i

august.

Caroline N. laver puslespil en morgenstund i al rummet.

Puslespil

I Pilehytten har vi mange puslespil, idet

der ligger megen læring og udvikling for

børn i at lægge puslespil. Der er bl.a.

meget finmotorik, form- og

farvegenkendelse, logik og hukommelse.

Det finmotoriske er at kunne pille

brikkerne op og placere dem rigtigt og

sammenhængende.

Form-genkendelse er at kunne genkende

formen på den enkelte brik og dens

placering i forhold til de øvrige brikker, og

her er det, at ramme-puslespil har sin

største force, da brikkerne form er præget

ned i bundpladen.

Farve-genkendelse er at kunne genkende

farverne på brikkerne og logikken i at

kunne konkludere, hvilke brikker, der

sandsynligvis hører sammen – det gør

det nemmere at finde den rigtige brik ved

at benytte farver og former i udelukkelses

metoden.

Hukommelse styrkes, når børnene har

lagt et let puslespil mange gange, da de

vil kunne genkende formen på brikkerne

og vide hvor i puslespillet den enkelte brik

skal lægges. Det er derfor vigtigt, at

brikkerne har forskellige former, og at

puslespillet er farverigt.

Her er den traditionelle puslespils-brik

ikke så god som brikkerne i de fleste

ramme-puslespil.

Ved at lære at genkende formerne på

brikkerne, vil børnene også lettere lære at

genkende andre former, så som

bogstaver og ord, når de lærer at læse.

Et kvalitets puslespil skal være lavet af

træ eller kraftig pap, så brikkerne kan tåle

at blive samlet og adskilt mange gange

uden at knække.

Antallet af brikker skal svare til tegningen

på puslespillet og den aldersgruppe, som

puslespillet henvender sig til.

Børn vil hellere have et let puslespil, som

de kan lægge flere gange end et svært

puslespil, som de ikke formår at lægge.

Erfaringen viser, at puslespil med:

- færre end 10 brikker kan lægges

af børn fra 1 år og opefter

- 10 brikker kan lægges af børn fra 2 år

og opefter

- 20 brikker kan lægges af børn fra 3 år

og opefter

- 40 brikker kan lægges af børn fra 4 år

og opefter

- 60 brikker kan lægges af børn fra 5 år

og opefter

- 100 brikker kan lægges af børn fra 6 år

2


og opefter

God fornøjelse næste gang du lægger et

puslespil sammen med et barn.

Opladere til computerspil

Børnene i Pilehytten må medbringe

legetøj hverdag på eget/forældrenes

ansvar, – og det er utrolig populært at

have Nintendo DS med. Med disse følger

ofte en oplader med en lang ledning.

Vi er opmærksomme på disse lange

ledninger og at de udgør en fare på linje

med f.eks. snore i overtøj. Derfor må

jeres barn ikke medbringe opladere i

Pilehytten.

Vi håber på en god opbakning til at undgå

den risiko, der er forbundet med

opladerne.

Pilehyttens børn, står på scenen og synger til Børnefestivalen.

Socialt projekt

Vores igangværende projekt her i

Pilehytten er et projekt, hvor vi vil styrke

børnenes sociale kompetencer. Vi kalder

projektet goddag og farvel, da vi hen over

sommeren tog afsked med vores ældste

skolebørn, og vi modtager nye børn, som

begynder i Pilehytten. Projektet fortsætter

fra uge 33 til 38.

Pilehyttens børn og personale venter spændt på at sende

ballonerne af sted.

Under dette projekt vil barnet realisere og

øve sig i sociale kompetencer, når det

kommunikerer, og hele tiden øger sine

evner til at samarbejde, lege og håndtere

sociale spilleregler.

Barnet opbygger sociale kompetencer i

samspil med andre, når det udforsker

fællesskabet. Det tilegner sig og skaber

spilleregler for samvær, lege og

aktiviteter. I venskaber mærker barnet,

hvad det betyder at være sammen med

andre og det lærer at tage et socialt

ansvar.

For at gøre sig forståelig i sociale

sammenhænge benytter barnet sig både

af kropssprog og det talte sprog. Identitet

og sociale kompetencer bliver skabt, når

barnet er en del af sociale

sammenhænge, hvor det kan spejle sig,

efterligne andre og få respons fra og give

respons til andre mennesker.

Så blev børnefestivalen sat i gang med flere hundrede

balloner, som steg til vejrs.

Efter sommerferien modtager vi de nye

børn og siger goddag til de nye i

grupperne. Vi skal lære hinanden at

3


kende, vænne os til de nye grupper og

der vil helt sikkert opstå nye venskaber.

Vi skal lave familie collager, hvor hvert

enkelt barn laver et billede med fotos på,

af deres familie, som vi hænger op i det

rum, hvor de spiser frokost. Vi holder

herefter en ferniseringsfest, hvor børnene

viser og ser hinandens billedecollager. De

nye Ræve vil øve sig i at snitte og

efterfølgende få et snittebevis. Vi vil tage

på ture i området i mindre grupper, vi vil

bl.a. besøge de forskellige legepladser,

skoler, SFO’er og andre afdelinger, samt

se hvor nogle af vores venner bor.

Specifikt

Mestring at tilknytning og adskillelse,

evnen til at rette opmærksomhed på

noget sammen med andre og

kompetencen til at udtrykke og

kommunikere følelser for barnet på 9 -

14 måneder en gryende færdighed til

udvikling af de sociale kompetencer

Etablering af venskaber, indgåelse i

fællesskabet og kommunikation med

følelserne er for barnet på vej mod de 3

år begyndende færdigheder til udvikling

af de sociale kompetencer.

Etablering og fastholdelse af venskaber,

at indgå i samspil med andre og at handle

i sociale fællesskaber er for barnet på

vej mod de 6 år færdigheder til udvikling

af de sociale kompetencer.

Lasse, Jeppe, Liva, Ida og Dorthea spiller hukommelsespil –

vendespil en formiddag i al rummet.

Forældre arbejdsdag

Forældrerådet og Aktivitetsudvalget

planlagde og udførte en arbejdsdag på

Pilehyttens legeplads ultimo maj. Dette

udsprang af den

forældretilfredshedsundersøgelse, som

blev fortaget tidligere på året. Her tog vi i

forældrerådet fat på de punkter, hvor

Pilehytten scorede lavest. Det resulterede

i denne ”tre trins raket”. Forældrerådet

har arrangeret kaffeeftermiddagsdag et

par gange, forbedret og peppet

Pilehyttens legeplads op via denne

arbejdsdag og givet mulighed for at

forældrene i Pilehytten kunne lærer

hinanden bedre at kende. Udover socialt

samvær med bål og snobrød, blev der

også malet hinkeruder, fodboldbane, kridt

tavler, hængt borde op på væggen,

plantet og flettet en pilehytte, sat solsejl

op, skattekiste med ”ægte guld” og meget

mere. Det var fantastisk for både børn og

personaler at møde ind mandag morgen.

Børnene var elle vilde og meget ivrige

efter at vise personalet og de øvrige børn

rundt på legepladsen, mens de

glædestrålende fortalte, hvad de havde

lavet sammen med deres mor, far,

søskende og bedsteforældre. Endnu

engang mange tak for den store

arbejdsindsats.

Ombygning af nabo

institutionen, Spiloppen

I den kommende tid vil personalet i

Spiloppen begynde at pakke ned og

rydde op.

Det betyder at

• Parkeringsforholdene vil blive

meget trænge i den kommende tid

• der vil være containere til affald på

vores fælles parkeringsplads

• børn og personale fra Spiloppen vil

benytte Pilehyttens inde og ude

faciliteter i uge 28

• entreprenøren vil ligeledes i uge

28 påbegynde opsætning af

arbejdsplads (mandskabsvogne,

indhegning m.m.)

• I uge 30 påbegyndes selve

byggeriet af den nye Spilop. (der

vil være store arbejdsvogne med

materialer til byggeriet, kraner til

materialerne, cementblandere og

materialer samtidig med

mandskabsvognene)

4


• Fra uge 31 vil Spiloppens

køkkenansvarlige, Lotte lave mad

fra Pilehyttens køkken, som kørers

med budstikken til Hasseltoften,

hvor børn og personale fra

Spiloppen genhuses.

• For Pilehyttens børn med hang til

store maskiner, bliver der rigtig

meget at se på i den kommende

tid

Vi håber på forståelse for ovennævnte.

Guldkorn og stjernestunder

Mia sidder oppe i Pilehyttens store

æbletræ, som er fuld at blomster. Da hun

se sin mor, springer hun ned og løber

hende i møde.

Mia: ” Mor, mor har du set den store

buket blomster?”

Jonathan A.H. : ”Jeg skal i Kolt kirke”

Mille – Marie: ”Nå, hvornår?”

Jonathan A.H.:”…og Nikolaj skal i varm

kirke”

Alma: ”Nikoline, må jeg komme hjem til

dig og lege i næste uge?”

Nikoline: ”Det kan jeg ikke”

Alma: ”Hvorfor ikke?”

Nikoline: ”Jeg skal i Fakta”

Grævlingene holder fødselsdag for Liva.

Vi får bl.a. pølsehorn. Victor er meget

begejstret for at vi får pølsehorn og

udbryder, da han har taget den første bid:

Victor: ”Ej, der er en pølse i!”

Vi sidder og spiser eftermiddagsmad.

Rasmus: ”Hvorfor er der vindruer?”

Pernille: ”Det er fordi det er onsdag – så

må vi få vindruer”

Rasmus: ”Hjemme hos os, må vi ikke få

vindruer om onsdagen, der skal vi have

havregryn”

Frederik H.: ”Min mor har rene øre”

Mille: ”Har din mor rene øre?”

Frederik H.: ”Ja”

Mille: ”Er det rene øre eller øreringe?”

Frederik H.: ”Øreringe” udbryder han

glad.

På legepladsen leger en flok børn:

Ræven: ”Alle mine kyllinger kom hjem”.

Kyllingerne: ”Det tør vi ikke for ræven vil

spise os med kniv og gaffel og hud og

hår”

Bjørn: ”Det tør vi ikke for ræven vil spise

os med hundehår”

En gruppe drenge og Eva snakker om

ferie og hvad man kalder folk i forskellige

lande.

Eva: ”Når man bor i Danmark er man

dansker og når man bor i Norge er man

nordmand.”

Gustav: ”hva’ så når man er en

dame…er man så en norddame?”

Vi sidder i værkstedet og snakker om,

hvad vi vil være når vi bliver store.

Caroline C.:”Jeg vil gerne være politi”

Pernille: ”Det lyder sejt. Hvad med dig

Emma, hvad vil du gerne være?”

Emma A.C.: ”Jeg vil bare være

almindelig”

Dagtilbuddet

Vores fællespjece for dagtilbuddet er nu

klar og alle har fået udleveret en pjece i

juni – ellers må I henvende jer til

personalet. På pjecen kan I også se

vores nye fælles logo

E. mail adresser

Pilehytten har e. mail adresser på få

familier.

Vi vil gerne have e. mail på alle vores

familier, da det vil spare os for mange

ressourcer. Meget af den information I i

dag får i børnenes garderobe vil på sigt

blive mailet ud, og meget anden

information vil ligge på Pilehyttens

hjemmeside:

www.pilehytten.dagtilbudaarhus.dk

5


Nyttige adresser:

http://aarhus.inst.dk

www.pilehytten.dagtilbudaarhus.dk

pilehytten.dagtilbudaarhus.dk

leder-pilehytten@bu.aarhus.dk

Hjemme fødselsdag

Dato Ræv Pindsvin Grævling

19.1 Emilie

23.2 Alma

23.3 Bjørn

27.4 Christian Magnus Birk

18.5 Julie Nanna Liva

15.6 Emma M. Liv

Uge 26 Caroline

24.8

Flotte fødselsdagskager, bagt af Livas forældre.

Vi tager til hjemme fødselsdage én gang

om måneden. Personalet vurder, hvem

og hvor mange børn de tager med alt

efter, hvor mange børn, hvor små

børnene er i grupperne og hvor

fødselsdagsbarnet bor. Aftal derfor

nærmere med personalet i grupperne.

Hvis barnet/I ønsker at holde

fødselsdagen her i Pilehytten, gør vi det

altid i forbindelse med frokosten. I aftaler

nærmere med personalet om hvad I

medbringer, fødselsdagsopslag og

hvilken dag der passer bedst.

Ændring af pasningsordningen

Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen har i juni

udsendt en meddelelse om, at partierne bag

aftalen fra sidste efterårs afskaffelse af

modulordningen - Socialdemokratiet, Socialistisk

Folkeparti og Det Radikale Venstre – er enige om

udmøntningen af aftalen om en ændret

pasningsordning...

Aftalen indebærer, at forældre fra 1. januar 2011 kan

vælge mellem en fuldtidsplads på 52 timer om ugen

eller en deltidsplads på 30 timer om ugen.

Forældrebetalingen for en fuldtidsplads svarer til prisen

på det nuværende 45-timers modul, mens prisen for

deltidspladsen er 2/3 af dette. I 2010-priser betyder det,

at prisen for en fuldtidsplads for et 0-2-årigt barn år fra

1. januar 2011 vil være 3.575 kr., mens den for en plads

til et 3-6-årigt barn vil være 1.836 kr., begge eksklusiv

kost. Taksten for deltidspladsen vil som nævnt være 2/3

af taksten for en fuldtidsplads. Forventningen er, at

mellem 10 og 15 procent vil vælge deltidspladser. Hvis

f.eks. 12 procent vælger en deltidsplads, vil cirka 2.500

forældre opleve et takstfald og cirka 2.500 en

takststigning.

Ordningen skal ifølge aftalen generelt administreres så

smidigt som muligt under hensyntagen til

institutionernes mulighed for planlægning. Derved

bidrager aftalen til at forbedre de århusianske

pasningstilbud, blandt andet ved at bidrage til

afbureaukratisering, så man i dagtilbuddene kan

fokusere på det, som det handler om: nemlig

at skabe en god og tryg hverdag for børnene i Århus.

Aftalen er derfor et godt skridt på vejen til bedre

dagtilbud i Århus. Den nye ordning forventes endeligt

vedtaget i forbindelse med de kommende

budgetforhandlinger. Partierne har samtidig fokus på

fortsat at arbejde for, at den resterende del af

besparelsen bør tilbageføres. Imidlertid vanskeliggøres

dette i den nærmeste fremtid af regeringens krav om

nulvækst i kommunerne i de kommende år.

Datoer frem i tiden.

23.8

23.8

30.8

15.9

20.9

24.9

10.11

13.12

Uge 52

Fællesspisning kl. 17-19

Forældrerådsmøde 19-21

Bestyrelsesmøde

Forældremøde og valg kl. 19-21.30

Fernisering af familie collager

Pilehytten lukket

Uddannelsesdag for personalet

Gauss foto kl. 8.15 -12

Julefest for forældre og børn kl. 15-

17

Pilehytten lukket

Jule fællespasning

6

More magazines by this user
Similar magazines