INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten

aabne.samlinger.dk

INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten

Fuglsang Kunstmuseum - Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten.

LÆRERVEJLEDNING

INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten er vinterens store særudstilling på Fuglsang

Kunstmuseum. Kunstneren har skabt en række nye kunstværker til stedet bestående af neonrør og

kæmpe glødetrådspærer.

Kunstværkerne er installationer, og de opleves derfor anderledes end malerierne og skulpturerne i

museets samling. Den nye lyskunst forholder sig til de rum, som den er lavet til. Udendørs på

gårdspladsen er kunstværket omgivet af ny og gammel arkitektur samt udsigten til det

omkringliggende landskab. Indendørs relaterer værkerne sig til udstillingsrummet i det kun et år

gamle kunstmuseum.

Herunder vil vi give et par forslag til arbejdet med lyskunst på et museumsbesøg, ligesom vi

henviser til forskellige former for litteratur. Vi anbefaler en workshop fra Neergaards Salon, som vil

kunne inddrage disse vinkler, men man er naturligvis også meget velkommen til at besøge museet på

egen hånd. Har du andre forslag til vinkler på lyskunsten, hører vi også meget gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Skoletjenesten

Undervisnings- og udviklingsansvarlig

Jan Ulrik Chrintz Juhl

Thorbjørn Lausten: Intervaller 1-3. Fuglsang Kunstmuseum

Foto: Lars Dalby

Tema: det stedsspecifikke

Page 1 of 3

Abstrakt kunst som Thorbjørn Laustens kræver en lidt anden tilgang end figurativ kunst. Som I

mange af museets konkrete og konstruktivistiske malerier kan man undersøge den abstrakte kunsts

komposition, men Thorbjørn Laustens værker er ikke afgrænset af en ramme. De er skabt til stedet

og forholder sig til det omgivende rum.

Udendørs vil neonrørenes linjer derfor afspejle linjer og bevægelse i arkitekturen og landskabet. De

horisontale grønne og hvide rør i "Intervaller 1-3" gentager f.eks. øjnenes og vores egen bevægelse

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsang/formidling/uvmateriale_intervaller.asp

08-10-2009


Fuglsang Kunstmuseum - Undervisningsmateriale

langs den lange hvide lade. De vertikale røde og hvide rør i samme kunstværk markerer måske

bygningens afslutning eller flagstangens og træernes stræben mod himlen.

De diagonale linjer findes ligeledes i lyskunsten men også i f.eks. bindingsværk. Prøv selv at find

flere linjer, eller prøv f.eks. at tegn et kort over gårdspladsen med de vigtigste blikretninger.

Den udendørs lyskunst kan også blinke. Ved museets indgang kan man I afgrænsede perioder

aktivere tre programmer, som styrer hver deres del af "Intervaller 1-3". Lyskunsten afspejler dermed

også den menneskelige aktivitet på området.

For godt et år siden åbnede det nye kunstmuseum på Fuglsang Gods, og det har naturligvis betydet

meget for brugen af området. Thorbjørn Laustens lyskunst peger på brugen af det nye kunstmuseum.

Hvordan bevæger du dig rundt på området, når du besøger Fuglsang? Hvilke veje tror du var vigtigst

for 100 år siden? Prøv at tegn det ind på et kort.

Kan du komme i tanke om andre tegn, der registrerer og signalerer aktivitet og bevægelse? Hvad er

forskellen på dem og "Intervaller 1-3".

Thorbjørn Lausten: Intervaller 2008/2009 + Wired 11. Fuglsang Kunstmuseum

Foto: Lars Dalby

Tema: lys i kunsten

Page 2 of 3

En anden indgang til den abstrakte lyskunst kunne være gennem tidligere kunstneres brug af lyset i

figurativt maleri. I en række værker på Fuglsang Kunstmuseum kan man se forskel på brugen af lys

som virkemiddel.

Jørgen V. Sonne (1801-1890) bruger lyset som religiøst symbol i "Påskemorgen" (1868), hvor

englen lyser i sig selv. Prøv evt. at beskriv englens lys (det kan måske minde om Thorbjørn Laustens

udendørs neonrør i tåget vejr?). I "Påskemorgen findes også andre lyskilder. Hvilke? Kan man både

se lyskilderne og lysets refleksion på de materialer, som det rammer?

Peter Ilsted (1861-1933) bruger lysets som rumskabende og dramatiske funktion i "Amor og

Psyke" (1885). Claire Obscure er en malerteknik, hvor man forstørrer kontrasterne mellem det

belyste og det i skygge. Med store kontraster dramatiseres rummet og dele af maleriet henligger i

mørke. Noget lignende kan opleves i museets særudstillingsrum: Efter 16 minutter og 10 sekunders

aktivitet slukkes glødepærerne i "Intervaller 2008/2009" og kun et kraftigt rødt lys fra "Wired 11"

står tilbage i rummets ene hjørne.

Michael Anchers (1849-1927) lys i "To Skagens-fiskere i en båd" (1910) er først og fremmest et

karakterstudie. Det næsten blændende hvide lys kan måske sammenlignes med Thorbjørn Laustens

skarpe glødetrådspærer men kan også minde om det (måske lidt for skarpe) lys i P.C. Skovgaards

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsang/formidling/uvmateriale_intervaller.asp

08-10-2009


Fuglsang Kunstmuseum - Undervisningsmateriale

(1817-1875) "Parti fra Isselingen Skov" (1861). "To Skagens-fiskere i en båd" er først og fremmest

et karakterstudie af skagensfiskerne. De mørke skyer og det oprørte hav, der reflekterer det meget

skarpe lys, er her med til at understrege fiskernes hårdførhed.

Prøv også at sammenlign lyset i "To Skagens-fiskere i en båd" med Johannes Larsens (1867-1961)

"Dønning på Kerteminde Bugt" (1938). Her har vi bevæget os fra Vesterhavet til Kertemindebugten,

men også her er lyset med til at forme vandmassernes bevægelse.

Litteratur om udstilling

INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten (booklet - gratis ved henvendelse til museet)

- værkbeskrivelse, fotos samt interview med kunstneren

Litteratur om Thorbjørn Lausten

Thorbjørn Lausten: "Gennemsyn", 2009 (forhandles i museumsbutikken)

- et omfattende indblik i Thorbjørn Laustens værker fra 1968 til i dag.

Litteratur om lyskunst

Jane Sandberg (red.): "LUMIA, international lyskunst", 1999 (forhandles i museumsbutikken)

- udstillingskatalog fra Chalottenborg Udstillingsbygning. Udstillingen omfattede værker af 26

internationale lyskunstnere, samt en mindre historisk afdeling.

Helge Krarup: "Lyskunst i Danmark", 2000 (forhandles i museumsbutikken)

- Forhistorien til og historien om de danske kunstværker og kunstnere, der har brugt lamper, neonrør,

laserlys, projektorer og lignende konkrete lyskilder som materiale.

Supplerende litteratur om lys

Page 3 of 3

Erik Bruun Olesen og Gunnar Pedersen (red.): "LYS: astronomi, billedkunst, geografi, religion,

drama, biologi, musik, fysik, dansk og film", 2000. (udgivet af Dansk Naturvidenskabsfestival 2000)

- tværfagligt inspirationsmateriale til gymnasiale uddannelser.

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsang/formidling/uvmateriale_intervaller.asp

08-10-2009

More magazines by this user
Similar magazines