Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

9*5

tet eitffer, at :^m Sitgcrérci)d Itbga^e af Staben maa Um

^ævtt uhbvet>t i »ore c|li;rclfen af bet SlaéfenjTc Sibeiconimlé

i;ttrct ^SnfTc, ubfnttc bct^gl. ©anfte SSibcnfPabcrncé ©cltTa& i

Tiåret 1832 et ''Priiéfpørgémaal angaaenbe jjcjicvcbbclabcneé og

ben bcrmeb fovbunbnc ^rnincvtncié 3nbfli;bclfc paa Sanmarfé S^a

(teattl. Uagtet benne øagé 2(fgtBrclfc forbrer en £Otaéfc af bz viift ©cljTabet faa

Icvcnbe 3ntcrcéfc; man inbfaae nemlig, at man^ V5eb at brage

inb meb i 93cb^m;

(iQUbe ®agfi;nbige af forfPielligc 5])teninger

melfen, funbe førge for en grunbig Srafming og en upartifF ©om.

C£-n af bi ^Di(rnb, fom ©eljTabct inbbøb til at afgive bcreé 33ie.'

ning i benne ®ag, fanbt ft(^ for^inbrct fra at opfi;lbe bcté ^nfPe,

en Tinben troebc i 2l"nlebning af en literarifF ^trib over @ien|lan;

ben at burbe træffe fig tilbage fra SBebemmelfcn, ffiønbt ^an edlcet

rebe fig villig til at unbcrftettc øeljfabet meb fin ©agfunbffab,

^vor bette maatte be^^veé. ®e ?QiCrnb, fom efter ©elfpabcté

3nbbi;bclfc i^wbc inbgivet ^ver jtn af tm anbené uafl)

More magazines by this user
Similar magazines