Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

|J o n f k

for 1853.

Ni 7.

^orfcnbcé, iføtgc ^ongt. allcrnaabigfl StKabclfc, mct ffircopoPcvnc

i SanniavE og ^crtugbømmcrnc.

S* 9^. S) am! i er, Cand. theol.

SSemærfninger »eb

S^eligionéunberuiiémngen, 63 (S» Serummer* 1334»

4Jet ffeer iffe jTelbent, at man 6efc?gger faabaitne Opbrai*

gc(feés! og Unber»iténtngé*^^faner, fom, ibet be føge Biiben

til al menneflfeftg ltft)ffe og ©fet^eb i ett feifagttg Dpbragetfe,

»eb en »t'é Srøet^obeé 5(nocnbeIfe ffutte giøre ben op»orenbe

©fcegt til fanbe, fi)ffenge SOZeitnefTer, meb 9ta»n af p^ifan*

tbropijTe S)rcmmevier. S)téfe Dpbragelfeé#(2i)|temer funne ijftj*

rigt gierne itaac i en fnfbfommen SJiobfcetning til {)inanben, og

bog ligefulbt 6enæ»neé meb Mte ^rcebicat. '^Iji »eb ltbtrt)ffet

"5p^i(antt)ropiéme" betegner man nu ith en 6eflemt ltnber»iié^

ningémet^obe , men en o»erfpcf nbt 3tetning , fom »i( gicre jTg

gielbenbe i ltnber»iiéningen, l)»i6 |)igen er at fcringe ben famme

Sibené 5(anb til 55e»cegelfe i ttt rolige , l)»oraf ben

felt) er grefcen. Wlan »ilbe tillcegge 23afebott)é ^irffom{)eb en

25ett)bning, fom ben ingenlunbe l^aabe, l)»ié man anfaae ben

for mere cnb en gjttring af i>en %ih^ 5lanb ; ligefom ben (Sang

»il altib llnber»iiéningen antage en p^ilantl}ropi|T Sl)arafteer,

naar t)m flare og rolige ^^orffcanb maa »ige for @tttl)ufiaéme»

S)er finbeé ifiaa »or Sit) if fe ^aa , fom labe l)aant om !lar og

nøiagtig Scenfning , fom ioXbe \iet lutter ©op^ifterie og

More magazines by this user
Similar magazines