Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

p a n f k

for 1853,

Tr

^orfcnbcé, ifjBlgc ^onQU aflcrnaabtQft Siflatclfc, mcb SSrcopoflcrn

I.

t 5)anniarE og |)crru9bømmccnc.

^iwbifener, {)olbne i ^tøng ^ivfe af S. »!^* Sautrup, 609=1

nepfæffc i ^ieng i SiceUanb. ^iøbenl;at)n 1833. 9iei|e(§

fortag. 337 ®. 8^0.

forfatteren aitgi»er fortelig i ^ortafen ttf ffn ^og ben 3}Zet^obe,

l^an I)ar fufgt nnber Itbarbefbeffcn af bt'éfe ^prcebtfener, i fef:*

gcnbe Orb : 'Wen er ber en bobbeft 53ei, ab ()»irfen ©anb?

^eben fan i'nbtalcé ^^tcnneflfene , enten gi'cnnem ^orf^anben tit

|)iertet, eUer gi'enncm -^tertet tit ^orflanben, ta ot't ben jTbflc

t)ife |Tg t)er meft at »ære futgt". Sit biéfe 5)ttringer

Ⱦre bet

^nmetberen tittabt at fnptte nogfe mere alminbelige 53etragtnin^

ger , før i)an ffribcr tii ben egentlige 5tnmetbetfe.

9iaar ^orflanbcn faatebeé mobfcetteé ^iertet; forfiaaer

man ben^eb SDJenneffeaanbcn, for faai)ibt ben er tcenfenbe, for#

maaer at bannc , ubbanne, opfcfe, forbinbe, uUebc og faft^

l^olbe ^orefliltinger og 23egre6er; hen er ba tigefom 5tanben6

mere ubab »enbte, objcctiije ©ibe, bet inbre Si»/ for faattibt

bet optager Singene t

jTg meb beflemte Cmribé og beflemtc

©rcenbfer. ^et er futgetig ^orlianben, fom haate mobtager

og gi»er ?V)é. S)en, ber nn ^H tak tii gorjianben, maa aitf

faa (Ircebe at nbbrebe hm flerjl mntige ©rab af ^fart)eb oaer

Satené ©ienjlanbe; \:!an maa tegne 23egre6erne meb ^ma^^

tigt)eb, abffitte bem web ©farp^cb, ublebc og orbnc bem mcb

(1)

More magazines by this user
Similar magazines