Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

100

belfcit. Wlm ^av 9?ctigi'oncu »irfch'g en iaaiaix (2it)c, faa gier

ben armmbcd'gc ttnbevoiiéning itieb gob ©runb ^orbring )(:aaf

•paa fit eget @cbeet at mebbefe benne '^iben;

ben fan itte

finbe nogen (^runb tii, ihet ben mcbbeler ai anben ^iben, at

af^olbc ffg fra at mebbefe hen btrfeng fov^aanben Ⱦrenbe

^nnbffab om bet ^cicjie. 53eb hm 9ieIigion6nnberv»iiéning,

bev gioeé tiKigemeb be cijrige ©ienfianbe, Iiar (Jonjrrmattoné*

unberoiténingcn i bet ^certe en 25afTé , font itxc er at foragte ;

ben fornbfcetter en ^nnbffab , fom hen nu fegev at bringe tii

Sit) og giye ^^raft ^oé ben Itnge.

SOten til biéfe og lignenbe Spcrgémaat f)ar ^orf. albeleé

iffe taget -^)enfi)n; bet fpncé nccilen, fom om \:!an itte Ijav fcet,

lotteri duæjlioncn beftob. "Uben 5?eIigion er Si»et —

^ntet ;

iiaar jDZenncff et if f e rigtig erficnber ©ub , er ai anhen ^ihen

^ntet ; og naar ©rficnbclfcn {)craf tiblig er Ue'oen Tetienbe i be

Itngeé Sicele, oitle be ber»eb faac gaftljeb tii at axbeih-e ftg

frem igienncm Cioeté mange()aanbe 8tormc." S^iéfc

ere be

^oreftiKinger, i l)oi(fe ^orf. beijceger fig ; men (Snl)t>er feer ietf

at hev ber^cb iffe er fagt SCnbet, enb at ber bør fergcé for

Sarncté refigiefe Cpbrageffe, men itte, om 3fieIigionéunberyii»#

jtingen l)crer meb tii (ifofeunbcrt)iiéningen. S'iaar ^orf. nu

»ebblittcr, at "ingen

More magazines by this user
Similar magazines