Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

106

meb ^ané ^e(e ^Scefeit , ^yiff et enten flet iite ftnber @teb , naar

t)art \fai jurare in verba magistri, etter fcog ^øijlt ufiitbfom^

ment, naar man inbjToerper l)am at fortætte aJieningen af bet,

ijan ^ar {«% (5. 28. STcen for bet S(nbct fan Srengen atbrig

fomme til at ffge Sioget , uben l)an if or»eien t)ar bannet ffg en

3bee berom, uben at f)an bog t}ar tcenft fig S^ioget »eb, ^»ab

l^an figer. Cg l)ttor »igtigt er bet itte, at man atbn'g ftger

3^oget, uben at man furfl t)ar tcenft". 6. 29. — SKan funbc

troe, at ber maatte inbe^ofbeé mere i bette 5lffnit, fom

er bet

ftcrile i ^orf .'é Sfrift ; men beelé er ^orf. ingen -f)aber af at

ffriae brebt, beefé I)ar ijan ogfaa en S)eet at fige i ^orbtgaa*

cnbe , fom f. (5r. om "be Seibreé S)i?bf(g^eb og luierh'ge ^ng#

fleligbcb" ®. 31 , om ManU og ^oneé ^cengen i en ^og.

e. 32.

S5ct »il I)eraf feeé, at bet egentligt er to |)ooebregfer, fom

^orf. opititter for ben faterf)etiiTe 3}(etl)obe. ^ex]l og fremmeft

maa ben moraljTe og rettgiøfe ltnber»iiéning faa meget fom

muiigt beflaae i en umibbelbar 53e(cering, faatebeé fom (5r#

emplet i og for fig er. 2}ten ibet oi inbrømme @rcmpleté ^irf#

foml}eb ifcer tii at frembringe 53anen tit bet @obe og (2cmme(ige,

maae »i bog tittige bemærfe, at bet fom ofteiT; »irfer paa barnet

uben at fcette 9?efIerionen i 53eO(iegeIfe ; men man ter if fe faale^

beé fortabe fig ^(iaa, at bet &ohc not »il ubaifte i

fig 53arneté

|)ierte ; berfor fpat Itnberoiiéningen ticette bete (Sftertanfe , for

at be retigii?fe og moraijTe 53egreber funne faae ^afll)eb og -^erj^

rebemme i Sinbct, og fFat ben banne ©rfienbeifen , ba fan ben

iffe »itte giere bet Tfiaa en '^laa'oe, fom ftrceber efter at ^olbe

53arnet paa ben umibbelbare ^coibjl^ebé Stanbpunft. S)ett

^unbffab om bet (Bamie Seftamcnteé 5(anb, meb l)»ié Mettes

lelfe 9*ierigionéunben)tténingen begpnber, bør bernæil iffe ocere

om bem biot "fom t)iitortffe ^erfoner, ber trcebe frem paa beit

geogvapl)iffe 53afté"; S^ifcipiené ^"fcreéfe for ^ortcettingerne

maa iffe Di-Tre for ben blotte |)i|lorie; {)etter iffe er tet nof, at

gremftittingcn "tittaier 53avnet, faa at bet ©obe tiftrceffer, og

bet Dnte afffræffer". Uit iette 'cii funne giorc 3inbtit)f , men

et ubefterat og uforftaact; 53eDibrt^cben yoeffeé iffe, (Svtmv

More magazines by this user
Similar magazines