Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

^oufeqoenté. 2^erycb yil l)au frembringe ^cgrcbyorganiemcr

l)»ori bet (Jitfcftc l)enpeger tii het^ek, cg bet ^^ele mcbfcrer

be enfelte C'cb. ©u faaban ltb»if[ing er netop, fer faatibt

fom ben fan anfeeé for et naturHgt ^M-cbuct af iibuiffcbc %oxf

ftanbéfrceftcr, fffffct tii at fætte ?tnbrey ^orftanb i ^l^ewiTgcIfe

tit en titfDarcubc Icgiff (Sonrtniction; cg 9?i?iagtigl)ebcn i bet

C^nfefte cg (5on[cqt)entfen i bet -^efe blm -borgen for ten ber?

»eb ounbne (STfienbcrfcé (2iffert)eb cg -^cclljcb. Cg l)oab Uhf

tvættet augaacr, bcticner ban fig afben Sprogform,

ber mcb

ftørft ^eftcmtbeb gtengiBer 55egrebcne; ban »ælger be Crb, ber

netop betegne Sanferne, cg t)i)erfen mere eller minbre; iban

brnger Ijelft egentlige ttbtn;f, cg anwcnber fim ^^iltcber cg

aiibre mere paa Gifect bcregncbe Sprogmibtcr , t)t>or Jnbfigten

beryeb funbe bcforbreé. ODerljcBcbet er boé i}am Sprogforme«

ganffe nnbciorbnct Stoffet ; ben betragteé fnn fem

et nobf en*

bigt 5Sebifel for Sanferne, men trceber albrig frem meb et

l)erfra forffielligt Cicmeb etter ftvrffilte -^rtTtenfToner.

iSigefom -^iertet er 53tibbc(pnnf tet for bet pl)i)|Tffe Si» , er

bet Organ, b»orfra ^ixii' cg isavmeilof nbbreber iTg til ben l)ere

legemlige Crganieme ; faa fan bette Crb i ftgurlig SDZening

paéfenbe betegne 5(anbené inbab renbte, fnbjcctiwe Sibe, bet,

^ycri l)yab ber tilfereé ben cg nbgaaer berfra l)ar fit (5nbe* cg

llbgang'ipnnf t , l)Bori be aaiibcHge £i»éi;ttringer

miJbeé i en

fcrmls?é, nbegrcenbfet Sctalitet, baorfra ni)t £i» cg 5Sarme

flrømmcrub; altfaa: gclelfen, ©cmt)ttet. S^cnSale, ber

yil gaae tit -piertet, maa yc^re fftffet tit at inbgpbe l^arme i

bet aanbetige Siy, tit at yceffe, rcre, beycege; ben maa ba

baye en inbiyibnet, nmibbelbar, fubjectiy (St)arafteer. Satereu

ffilbrer ba ifcer concrete Silfætbe cg £'iy6forl)ctbe ; t^i be tigge

2itt)Grcrne nærmere, ha'oe faa at |Tge ^w og 53irf eligbeb , og

ere juft beryeb beqyemme tit at yæffe Siy. -^an beffriyer iffe

Singene Srcef for Srcef, men griber be mejlt fremftiffcnbe Gn*

fettbeber, ifcer faabanne, ber ftaae i nuicjl: tit

^ort)otb

be men#

neffetige Skrifter cg ^etetfcr; {)eraf banner Ijan et -^eett, l}ycvi

})yab ^eyci?gcnbe, ber ligger i Singene, er concentreret, cg fom

berfcr bey(vger (^emt)ttet mcb uatminbetig c^raft. -^ait fætter

More magazines by this user
Similar magazines