Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

110

ffat »ife bet tilvette i t>eté ^orl)olt) til ^orcelbre, 8j?bffcnbe 03

kammerater @. 22, bejlo mere maa bet forunbre, at \)an i'ffe

mener, at ^efu trempel l)ar en faaban ^raft. |)evrené ^oxf

maning »il m^ itU nben ^rngt l)entttfe barnet tii ben 12 5(ar

gamle ^e]né i Semplet, ben »i( tære t)am tf fe at fee paa

@it attene , men ogfaa paa 5tnbreé , tf fe at »cere cergiern'g,

uaar t)an mtnbeé om ben, ber forringcbc fig fel». SDien

en faaban ^enoifen til ^efué i Si»et forubfcettcr ^nnb)7a6

om l)am.

3}ien af ben ^labé , fom ^orf. gi»er ltnber»iiéningen om

^efué, efter at S;ifciplen bar erfienbt ben alminbelige !2t)nbigl)eb

og Xrang tit^orlijéning, »ifer bet fig, {)oab l)an mener meb, at

Sefn £*i» ffal opfatteé i fin ^lart)eb og (Sen^eb. (Slutningen

er ganffe fimpel: ^hrijliué er ^orleferen, altfaa Icerer man

^am fcrffc ba i (Sanbl)eb at fienbe , naar Xrangen til ^orløé^

ning er tiljlebe. ^an favnet iffe fatte Sefi'é i benne ^ané

fanbe 53etv)bning, ta er bet, fom bet Icerer om l)am, fun ett

b(?b ^nnbffab, ber ml gicre Sinbct nimobtageligr for bet, fom

bet elleré i en fclgenbe Sib »ilbe ()aoe aabnet fig for» ^orf*

inbfeer nu »el , at ber iffe fan »cere Sale om at ocef fe nogett

egentlig Srang til ^orli?éning l)oé be ganffe Unge , og

albeleé enige meb barn I}eri ; S'Jcligionélcereren bur »ij^

»i erc

iffe tale

meget om ben alminbelige (2t)nbigl)eb meb bem; men beraf føl#

ger iffe , at bet 3it}e Seftamenteé 53ibell)iflorie ogfaa fun ffal

»cere for be celbre S;ifciple. Samwittigbcben og 53epibfl^ebert

om @obt og Dnbt er bet^unft, boortil 9?eligionen ncermeft

f nt)tter fig ; al ben ^unbffab , fom ^ar 5Sibneébt)rbet for firt

Sanb^eb i benne inbre Stemme, fan ^cevcren mebbele 53arnet

enbog temmelig tibligt; ^efué (S^rij^ué bli»er ba for be Unge

ben, fom er fommen for at fulbfomme ^o»en. 3}iattb. 5,17.

St)bigl)eb mob ben gubbommclige Sot) er bet, ber fcrfi forbreé,

og benne Icereé af Sngen bebre enb af ben , fom i fit l)ele Sit)

»ifte, at bet ber fig at fulbfomme alt, bsab 9?et er. SJiatt^.

3, 15» Og faalebeé »il ber iffe »cere nogen ©runb til ^iirt

'grt)gt for, at ^unbffaben om ^cfn ffal bli»e tii en bcb ^unb*

ff ab ^oé 53arnet, naar »i fun iffe »eb »or llnber»iiérting 'oiUe

More magazines by this user
Similar magazines