Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

112

frcmfalbe eet cllcc flere faabanne ©fvtftcr, og tidige, ueb en meget

lav ^Priié, at bcforbrc bercé Ubbrebelfc. S^an agter berfor, til

en ^røtte, at ubgive et lille ©frift paa 2 2(rf, i fanimc format

og meb fammc Zxxjt, fom be '2lff)anblingcv, bcr crc inbroffcbe t

^llmanafcn, ^vilfet (Sfvift vil bliuc folgt for 4 f3. ; cllcu 2 ^. for

51'rfet. ©om jjonorar ^ar ^an befrcnit en ©um af 100 9iéb.

®ebler, bog unbcr Sbetingelfc af, at en dommittce bcb^mmer be

iiibfomne 3(f^anblingcr og ubim-lgcr be bebftc til at optagcå i

øfcifret. S&liocr Ubfalbct af bettc Soretagcnbe ^clbigt/ agter bon,

ibetminbjle cengang aarligt, at ubgiue et lignenbe øfrift.

Unbertegncbe, fom banne ben næimte €ommittce, tnbbi;be

^cr\)eb til at inbfcnbe SBtbrag til bet ommclbte lille ©frift. Se

nærmere 33cftemmelfcr cre f^lgcnbe:

1) ©icnftanbené 33alg er albcleé ouerlabt til forfatteren. Ser

forbreé fun, at 2(rtiflcn er ffiffct til ^(Imuclæéning.

2) ipwer cnfclt ^trtifcl maa iffe uærc ftørre enb omtrent \ 2(rf,

af bet nævnte format og meb ben anførte "^^rvf.

3) §orfattcrené fflavn anføreé iffe i 2lf^anblingen^ men tilfsieé

i en forfcglet ©ebbcl, ber fun aabneé, naar 2l'f^anblingcn

antageé.

4) Se a^ibrag, fom v. Seidelin, Um5crfitctéi95ogtn)ffct,

03 3. J) e i cl> m an n, gier of ben ©^IbcnbatfEc Sog^onbttng.

More magazines by this user
Similar magazines