Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

114

incu, fom en ??ei, ab IpHUn man 6cbre eg fifhcrc naacx,

I)t3ab 5tnbvc, ab m anben mobfat, miubre t)ctbicjen t)abe (lr(v6t

at opnaae. 2l)i ^oormcget ttt eub prifc en (!cerf og begcijltret

Sro — og l)»o {)ar ei (Sanbé for en faaban ? — maae yi bog

tillige forbre en feenbc, en betcenffom og o»crs?eienbe. S(t gribe

en (Scetning fom iblinbe og fajlt)o{be ben er enbnn ei tilfrebéftit«

lenbe for 9?ivnneflFeaanbené l)øiere ^orbringcr, men fun ha \X)U

beftgiøreé en cebel %xa\xo, i oé, naar »i baéfere ben )(iaa noget

^aj^flaaenbe. Og ei inboenbe man, at at »or Sro bog aft)ivn#

ger af %i\i\\) txi ^ibelené ltfcilbar{)cb ; i):ji ogfaa benne fan og

bør him en (^Jienflanb for Itnberføgcffe og førft ba , naar be

o»er»eienbc ^runbe for be I)cUige legere ^aalibeligbcb er inb:«

feet, t)yile »i i trt)g 9Dcrbet)iiéning. Og er benne fnfbe Kuber*

føgclfe enb be gcerbeé 8ag, er man enb mcb ^cnft)n til 53øgerj!

ncé 5S"gtl)cb , §n(b|livnbigf)eb og Srot)cerbigt)cb fommen tii ^q^^

[nitater, »eb XpiiU SKenigmanb fan og tør h\m fl:aaenbc, faa

er bet iffe bfot be nbi)ortcé ^rnnbe ber blioe (SJienftanb for en

llnberføgeffe ; \m\x ogfaa be inb»orteé. Og

er enb bette bc

©amieé testliuonimn Spiritus Sancti (9f?om. 8, 16) nærmeft

en ®icnftanb for '^ølelfcn, faa ffulte »i bog, figefom »i ffiiUe

giøre oé ^^legnffab og 3*iebe for »orc ^øleffer i 5(tminbe(igt)eb,

faalebeé og for »ore religiøfe ^øtelfcr (og ()»o »eeb iffe, t)»or

(et biéfe fnnne bejliffeé?) 53i fTnUe ba firæbe at forftaae, og

Kor Sib flrtvber »irfeligen at forftaae (ei l)oab ber efter ftrt

9iatnr ei fan forflaacé, men) 53cti;bningen, Sammenhængen i

fin 2ro; ben »if fnnne fige til fig fclu, t)»ab ^aulné ftger tii

Simot{)ené (2 2^im. 1, 12) "jeg »eeb, xx^a ^»em jeg trocr!"

S)en »il t)aoe be ti)beligft mulige ^orej^illinger om |)enfigten af

§tabenbaringen og alle fammeé 3)Jomenter, ben »il f)i.Yi)e fig til

ben flarejl mulige 3i"^i^9t og 53cffuelfe af ®ubé flore |)uné*

l)olbning meb SOZenneffeflcegten. Og »dan ! meb ©Icebe fomme

»i benne Srang imebe, hzn er fanbeligen et glc?beligt 2ibené

S^egn. %^x^ hzw lo»er oé , at bc 53auffelig^eber ffulle »orbe

bortri)bbebe , fom^orbomme, forubfattebe ^Begreber, ©enfibigi:

l)eb ,

ben blotte 53eilaaen »eb Siaturreligionené (Sanbbeber eller

»eb ^logfTabéregler eller »eb bunfle ^ølelfer, fom om faabanne

More magazines by this user
Similar magazines