Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

115

»arc i og for fig til^mtfcliQt, Tofgge i ^dm for ^f)vi|lcn^

bommene (lore og »fgtige @ag. ^ørfit ba, itaar »i inbfee

©runbene tit at troe og itte troe, forfl ta, naax bi inbfee

^orbinbelfen og ©ammenl)cengen mettem ijmb »i troe og

t)or ^efe øttrige ^unbfTPab, fcrfl: ha, naax t)i

at giøre oé 9lebe for, {)mrfet

t)ai)e

lært

bet €t)é er, (St)rifienbommcné

§8egi»en^eber fprebe, t^mlfen ben 3nbflt)belfe, fammeé (BæU .

jtinger f)a»e og af ^«ab 53cerb be ^»(elfer, biéfe Scetnin*

ger fremfafbe, ferft tua ]^a»e m ben rette S^ptte af ^nté

^ertigjie ^oranjitaltning* Xa inbfee »i, {)»orIcbeé »eb ben

»or S^ro )(iaa bet Itftmlige blider fajlere og renere, »ore Sceng^

fler »eb tm mere opab|lræbenbe, »or l)efe S^ifttcerelfe »eb

ben mere bett)bningéfulb, »or llbfigt i "gremtiben »eb ben trø(l:e#

fufbcre og gfabere. 9?aar »i berttt fcere, at forftaae oé fe(»,

ta »iile »i »eb an)1ittet Sammenligning (cere at inbfee, l^»orfor

jujl: aJJenneffet , fom bet nu engang er , trcenger tii og fun fan

ftnbe ftg titfrcbéfliClet »eb en Stabenbaring , fom ben, ©ubmens^

neffet S^fué S^rifiué, (Subé S-enbaarne, SDcaviaé @øn bragte.

X^i forftaae »i oé fef» , ba forfiaae »i ogfaa @ubé Safe tit oé

»eb t)am, ba bli»er »or 9iibfiært)eb efter ©nb bi)gset paa ^unb«:

ffab og SnbjTgt (3^om. 10, 2); t>a »ibe »i, paa ^»em »i troe,

I)»orfor »i troe paa l)am og ^»i benne Sro maa funne fretfe

»ore (gicefe.

S)erfom jeg faatcbeé nogenfnnbe rigtigen i)ar opfattet »or

SEibéaibcré $£:rang meb |)enft)n til 9f?etigionen , »it jeg ^ertit let

funne fni)tte bet, ber ffat »oere ©ienftanben for biéfe 53fabeé

Itnberføgelfe. S)en ©runbigt)eb, ber aabenbarer ftg i »ort

^ari)unbrebeé t}ele "gremgangémaabe faji i atte Sing i SKobfcet*

jting tit bet foregaaenbeé £)»erftabiff^eb , »ifle ftg ogfaa beri,

at man »itbe føre 9}Jenigbeben tit fet» at granffe i ©friften,

fom »Seroeenferne (9(pg. 17, 11) rofeé for at ^aoe giort, og

faatebeé flette fin %xo og fit ^aah >f)aa egen Snbftgt. S)et er

et ffiønt, et jlort ^ormaat. 55ibetfetffaberne »ife ftg et fTetbent,

et fraftigt et meget to»enbe tet 19be 5tar^unbrebeé ?5arn. S)e

d)arafterifereé paéfenbe »eb føtgenbe ?)ttring, fom maaffee neppc

er o»erbre»ett: "at i atte be 2(art}unbreber, i ^»itfe ©^rijlen«

(8*)

More magazines by this user
Similar magazines