Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

118

taQct. Men jufl om bi6fe §§. 12—22 feer man af Snblebnin*

gen (p. YIIl) at be ere fovaufcbfgebe »eb |)enft)n tiT be ^ienbé*

gierninger, font fremfalbte ©friftet. ^orf. tater bernæft om

Serten for 53ibc((ceéning , fremfcetter grunbigen Stit, l)»ab ber

fan ffgeé for og imob, at Itbtog flfal giereé af 'Bibelen, »ifer

bet Itri'gttge i at ubefabe 2(pofr9pt)erne og i at ant)enbe frie eKer

iparap^raferebe Cyerfcettelfer. ©nbelig fremflitter l)an |Tn Men

ning, fom er, at, foruben bet l)efe nt)e S^eftamcnte, ffulbe

et Itbtog af bet gamle Seftamente meb frie 0»ers:

fcettelfe og S^ioter, fom ffnibe antorifereé og ubgi^:

t)eé fcerffilt tit ^rng »eb sBibeUceéning (§. 33) Iceg*

geé til ©rnnb for famme. Man i)i( (et fee, at ©runbene, fom

bejitemme ^orf. l)eitil, eve be §. 27 b. og d. frcmfatte, nemlig

tct gamle Scjltamenteé )lore Omfang og bete ftøbenbe og fmnb*

figc 53efTriocIfer, ber muligen funne forarge Scebc(igl)ebéfi?lc(5:

fen; men netop ^iint gier jo ltb»alg muligere og lettere og

biéfe funbe jo unbgaaeé, oeb at ocelge 23cger, l)Oor be iffe

finbcé, etter om be forefomme i ben oalgte 53og, og man for*

rejien t)ar ©rnnb til at »celge ben, blot giennemlæfeé uben

ttibcre ^orfkring , ligefom Sictigionélcereren jo maa (abc (Sic^

yerne gienncm(tvfe Scercbogené Sap. 6 13 2 §. 3, nben at funne

inblabe jTg ifiaa nciere llboif(ing af Sni'tiolbct. gor ben 5iene

er bet reent b. e. otvffer bet en reen Stfffi), og om S)tangcn iffe

engang forftaacr hct, maa jo bet ©amme gtelbe om (Saameget

i 9^e(igionéunberoiiéningen , l)»ié rette ^orftaaen fcril: »inbeé i

2mté

More magazines by this user
Similar magazines