Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

p a n I* k

for 1833.

Ni 9.

govfcnbcé, iføfge ^ongt. aHernaabigft StIIabclfc, nic'b 93re»poj!crnc

^anmacfé ^ijlortc i »!^ebenolb af 9^. 50?. ^e ter fen,

Slegiftratoi' i ttt kongelige ®ef)e{mearci^it>. ^erfte ^eet.

(Sagntjiftorie. ^ieben{)at)n 1834. forlagt af S* .^»

@d)ubot{)eé S5o9{)anbling. Zt)i)tt t)oé ^. 9^1. Setgenfem

492 B, (Ubfommen t 2 »^efter).

1782 ubfom førjlte ^eel af Sul)m6 |)ijTorie af S)aiiiicmarf,

fom iubbcfatter be cefbfte Stber inbtiT ©oDefrib. ©u^m l)a»bc

an»enbt faa megen Si'b paa Itbarbeibclfen af benne S)cef , ^an

I)a»be fienbt og fceni)ttet faa mange ^ifber, f)an ^a»be t ftn

fornb nbgiDne fritt'ffe ^^i(lorie faa fulbfifenbigt og faa o)?ri'gtigt

fremfat ©runbene for fine 9}(eninger, at l^an maattc opoceffe

en l)i?i ©vab af SiTtro. Sienne forcgebeé enbnu beryeb, at l)art

jltob i fulbfommen (Samffang meb SZorgeé og (Socrrigé mejl

anfeete |)i|loriefifri»cre , (2cf)øning og Sagerbring. S)ct »ar

berfor iffe fovnnberltgt, at ^oab ber i fang Sib bfeo f!f rettet om

ben banffe ^ifton'e , ncejten iffe »ar 5tnbet, enb ttbtog af tyin

53og. 9Ken ben %ih maatte fomme, ba Sittiben tit (Sul)mé

|)i)pot^efer ffulbe foceffeé. (Seft) be ni)ere Slibere 55e^anblutg

af Ifgnenbe 3tffmt i ©rcefenfanbé og Ølomi^ ^iflorie maatte føre

tii Xanfen om en Sieform i S)annemarfé tSagn^i'Itorie; men

ogfaa nben bette maatte mange fyage ©teber i (Sul)mé 33t)gning

fomme tilfpne. S)e blotte ©ietninger , faafom at ^nt^k t)ar

(9)

More magazines by this user
Similar magazines