Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

130

»æret ^oitge i ^aUant, maattc crficnbcé for Ipah be cre, bc af

albetcé ni)e cg fabelagtige Sagaer, fem -palfban 53ranefoflrcé

€aga o. a., optagne ©fterretninger, fiinbe itU regneé meb ttl

^ifioricn, bc ^iftori'ffe ltbti;bninger otter be til ©iibelcercu

l)crenbe 5rtt)tf)er, fem hm om ^cbur og 53afber, funbe iffe »cere

efter »or Sibéaibcré 8mag, 2(bffiCle[feii af Sagn, fom fun f

cnfelte 53iomftivnbigl)cbcr, eUer og i 2ibéangi»clferne af»ige fra

l^inanben, f. (fr. bet om i^ebin og -^cgne unber ^robe IH,

maatte fe{» ben fnnbe 2Dtcnneffefor(lanb forfafte, og enbetig

funbe man ei gi»e *3u{}m a)tebl)ofb, naar l)an mcb Saro l)en*

ferte Sagn til Sanncmarf, fom efter ai 3'l'mcligl)eb »cbfcmmc

ganffe anbre t'anbe, fom Sagnene om ;3at:merif.

Set »ar ferjlt ^. (5. ^IMcv, fom i jute Itnberfegelfer om

Saroé og Snorroé ^ilber »afte alminbelig Cpmærffombeb for

bet 2»i»Ifomme i Sannemarfé gamfe ^iilorie, men ^iiQcn

enb Dr. &. g»

ft;neé at »cere gaaet »ibcre i fin Scepticiémc

53aben , ber i fin banffe -.^ifloric ganffe forbigaaer Sibérummet

fer ©orm, |)arafb 55faatanbé ^abcr.

Set er fanbt, at en fammenf}o?ngenbe ^^ifiorie iffe txn

ffritteé om bette Sibérum ; men ogfaa en fragmentariff |)irtorie

fan t)a»e fit 53ærb, og en iaatan fan bog gi»eé om benne ^Vri^;

obe af bet banffe ^oifé Siføcerelfe. i^»o fan oef t'oi'oie om at

ber l)ar Ⱦret en 9Joff ^^rage tif, og at Dtoget af bet, ber for#

tcetteé om bam i t)ané Saga og bo^o Saro, er fanbt? >)»o

tnrbe, — enbog før bctteb Cpbageffen af et famtibigt aj^inbeé?

moerfe bfe» befræftet, — ncegte, at i^raattalteffagct er I)ofbet

mcUem ^aralii og 9iing? Itmufigt »i( bet imibfertib »cere,

fieiic meb Sifferl)eb at ffiefne bet, fom er \)i]ioxi]f begrunbet,

fra bet, fom iffe er bet, og tungt er tet at gi»e Sfip paa

mangt et Sagn, fom fpneé at inbcl^orbe banffe ^^egi»enbcber,

om ber enb er dJrnnb tii at foixtk om, at bet i a\ie fine ^nnfter

er paatibefigt.

|)err 5)3 e ter fen, ^»ié flore »ibenffabefige ^ortienefier

bet »el iffe nu ferjt bcbetteé at gicre opmcerffom paa, \)ax »afgt

tm ^Bei at fortælle Sagnene meb al bereé ©ienbommelig{)eb efter

be beti^e ^ilbcr og at anmærfe bereé rimelige Oprinbeffe og

More magazines by this user
Similar magazines