Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

131

©ammen^ffng. ^an o^erlabev faafebeé ttt Scefevne, om be bi'Uc

antage be mcbbeefte Sagn for ^t'jlovie etter for ^abet — efter

bereé tnbmibueHe ^cfeffe og efter be af forfatteren mebbeeltc

©runbe. Dgfaa be »tgttgjle gamfe (Sange, fom (Srottefangen,

?5iarfemaatet, ^rafeé Tlaai o. a., mebbefer l)an.

Snbrebningen t)ar 2 SCffnit: 1) ^-fbf^e ©fterretnmgcr

om Siorben; 2) SfJorbené celbfte 3nbbi)ggere. (Sagn^iflorien

fefD inbbefatter 5 kapitler : 1 (S^ap. : Stferne og bcreé 3^nbt)an5=

bring i SfJorben. 2 6ap. : Sefref onger fra ©f lolb tii Øiolf ^rafeé

S)øb. 3 ^ap, : Seirefonger fra 3'JoIf -^rafeé tit S^egner Sob*

brogé S)ub. 4Sap.: 23tanbebe (8agn. 5 6ap.: Ub»anbringer.

-^eb ®nben af l)oert (Sapitct ere Sltnmcerfninger tiffeiebc, fom

for (2t(?r(lebelert enten angioe ^itberne elter nnbcrføge (Sagne*

neé ^cerbie. S)et er natnrtigt, at biéfe gtnmcerfninger nbgi'cre

for ten egentfige |)i(ioriegranbfifer ben »igtigfle S)ee{, Itgefom

at be forbigaaeé af ben alminbefige gcefer.

2lCt ^err ^eterfené 23e()anbh'ng afben celbfie banffe |)i|lorie

er ben bebfte ^ibtt'I forfcgte, er fiffert tf fe for briftt'g paallaact;

men bet er iffe ^ané 20'Jet{)obe attene, ber fortiener afminbes;

ligt S3ifalb. ^ané ^remjlitting er otteralt tølig , Sproget rig*

tigt *) og flLi)benbe, 53erfenc »efflingenbe. S)et »itbe tage for

megen ^labé op at anfijre ^retter faattef af ^rofa fom af

53eré: »i nøieé meb bet

More magazines by this user
Similar magazines