Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

136

bagtéøi)clfe , forbi "2((le tvigc S)ed i ben, og en^»er paa fiu

Srøaabe'V tvocr bog Unm.f at i>m florc ^orff ict imellem bet,

ber egentligt er fovbret, cg bet, ber gioeé, »il »ære inblt)[enbc.

gøbrigt »il ^orf. tittabe en anben Stnbagté^tteffe, ben nemlig,

at naar !i*cerercn t)ar bebet for Sifciplene, biéfe ba ffutie bebe

"I)»er mcb \ine egne Orb". 3)Jen t)»or forbcerycligt

bctte »ilbe

seere, 'oilte fnart »ife ftg, l)»ié bette ofte gientogeé og ffnfbe

jlaae »eb (Siben af ^^^fafmefangen ; en faaban

55eben »ilbe iffe

bli»e anbet enb en ^rcmt»ingen af Crb, og berimob i»rer gcrf.

fel». S)et »il iffe »cere »anffefigt at forcftiUe fig be jlore gor«:

|lt)rrclfer, ber ber»eb 'oilte opflaae i en Sfole; tl)i »ilbe barnet

i 23cn fremfcre bet, ber mcfl faae bet paa |)ierte, og font

bet mejl: ønffebe, ba bel)e»cr man iffe at ficnbe meget til

More magazines by this user
Similar magazines