Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

140

ftorie [om et 8fagé ^(nbagtebog, ta fcbeé man Ut til at forl)o{e

bene ')3c?rb i benne |)cnfeenbe »eb religi(?fe ^eré. Omarbefbe*

ren t)ar meer enb bcbbcft faa mange og bobbeft faa (ange 53crå

font ^orf. ; benne abyarcr imob at pine 3)ifcipten meb bem ;

Cn'ginafen bcjlaac be i 9(?eg[en af 6 ti( 7 Sinter, 3 ftnbeé ber

)()aa 12 Cinier, og intet l)øiere; men i Omarbeibelfcn fi'nbeé

ber bete lange ^falmer. $(nnt. viii itU ncegte nogen af be ga»nj:

lige^irfninger, fom '^orf. opregner, af at 53ern Iivre 53cré;

men man ffal iffe »eb een llnbcr»iiéning etter een Soerebog fcge

at naae faa mange Øicmeb; og font betrigtignof er ^aniit, at

engang færte Sigte af jTg fef» bpppigt trcebe frem igien , faa

gielber bog bctte i Særbele&l)cb fun om faabanne , fom fpngeé ;

ffat a(tfaa S)ifcipfcn fære 3)farmcr, er M naturligt, at bet

nma »cere be nu brugte, fom l}an fan fomme til at i fpnge ^iv^

ten ; men gorf. fpneé i ben ©rab iffe at yitte bent)tte fig af

»or nu brugte ^^falmebog, at \:ian iffe engang fofger ben, l)Oor

\)an onfurer 53eré af ^^fafmcr, fom forefomme

i ben 8. 3.

20. 147. S («^^^^ ^fafmer forefomme ofte biffebfige llbtrpf,

fom l)atte aftfor meget Saubfeligt; i en 8fofebog maa blanbt

faabanne ben t)t)ppige '^ak om Sugtené ^iié flube; fom et

(lærft ©rempet Bitte »i l)enfcette et ^eré eré i en 53iben}i|lorie fJutte bibrage

tif ftare 53egreber, faa maa man bog forbre, at be iffe maac

forvirre. 3}icn boilfen ^orejliitting ffat S^ifcipten giøre ftg, naar

\:)an unber "gortoettingen om 5JZarice 23ebube(fe fæfer ©. 106.

O føbc ^e\nl lab bin '2ianb

^Tiiq fraftig cpcvfftjg.gc ,

33creb mit ^icrte »eb '3^in J^aanb,

^(t 2)u bcri Un bp/jge,

Ut jeg hn cgfaa aanbelig

Unbfangc X)iQ

Oc{ albrig fra 2)i.g rt)ffc.

i

More magazines by this user
Similar magazines