Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

143

tafler man et 53rtf tiibaQc otter f^elc Sfriftet, ba fan bet

iffe uubgaae 9iogené Dpmc?rffoni^eb, l)ttov jior en 'govttirring

hev ^erffer i bet» ^aa ben ene @ibe ffnKe 53i?rnene fette font

ttivffomme 3}icb[fmmcr af ©ubé 9^ige, og l)ofbe fefttiltcenbigc

Sltnbagtéettelfer , >(iaa ben anben flfutte fur|l be |)afø»orne lave

Sefué at fi'cnbe ; bet inbffcerpeé , at 5(ft flfaf fcercé ottennaabc

grunbi'gt, men ogfaa, atS)rengen itte ffal jurare in verba

magistri og itfe bruge 53og ;

benne Stnmelbeffe freml)t"e»et.

iffe u6ett)berige SOiobjTgeffer l)ar

(Sficnbt bet faafebeé maa anfeeé

forttift, at ^orf.'é Stjeorie iffe er befceflet, og ©friftet iffe

fan tiene tii 53etfebning for 5(nbre, fttittfer beg 3(nm. iffe )fiaa,

at altib ben rebeh'gc og »arme ^tter maa fremme en l)efbig 53irf#

fomt)eb, ibet faare SOieget gitter jTg af jTg fefo i Itnberttiiéningen.

SMtlcbgancric , fulbjl^nbigt, ower a\ic Stationer, i 2(f6tlbntngcr,

mcb ubførlig SScfPvivelfc efter be beb^c cngclffe, franfPc og

tpbfPc ct^no9rap{)i|fc SSærfcr af ^. 3v. SHeicrfcn. lObe j?cftc ;

fort 24 é. ; couleurt 48 ^. ©teen.

(Ifllcnbcr, ben fongl. banffc i?of; og ©taté, for 2farct 1835.

4to.; 5 SHbb. @fpr. ; 3 dXbb. ^rfpr. ®c^u(^.

^alcnbcr, fonigl. bånifd)er ijofj unb €;taatév fur baé ^af)\: 1835;

ncbfl cincm gcncalogifcben SScrjeicbnijSc. 4to. ; 23tbb. 12^.;

Stei^cU

(£oopcr'é famlebc ®f rifter. 55bc jpeftc. ©tcppcn, ovcrfat af

3. 3tiifc ; 3bte ^eftc ; 12mo. ; 24 f . ^ricr.

Soctor ©pøg og ^(Ivor, eller 96 gobe Sieccpter og nijttigc ^aab.

5il ?(l\)m og Sorn^iclfc for Unge og ©amlc i alle @t(fnbcr,

ubgiDuc af ^anbibat ^. 93rifftrøm; 16^. SScefcn.

Sbgberg„ €f)ri(lué f)oé ^lanbcrne i Sorv(\rtng; 12 $. S3a^(.

Sangel, i?. Dr. med., ^omøopatf)ifPc Sorf^g veb ®i;gcfengen;

12 2lrf 8vo. ; 72 $. ©teen.

^rebcrif ben ®ietteé Sororbninger og aabncSSrcttc forståret 1834;

4to. ; 2 9tbb. 44 ^. @d)ul^.

©ot^eé ubwalgte ©frifter. 5 ©, 3 ^. o: SB. tOiciileré SSan;

brcaar ; 12mo. ; 24 . f SBrill.

jparring, ^o^., min SSroberé Settnet, Sortfl?ning; 8tto.; 1 Stbb.

More magazines by this user
Similar magazines