Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

p a n f k

for 183J>.

Nu 10.

Sorfcnbcé, iførte ^ongt. aUcrnoabtgft Sftlabclfc, mcb SSccDpopcrnc

{ ©anniarf og ^crtugbømmernc.

sDiet^obelæuc for 3Ctmue s Unbcrt^iténingen, af

^. £), S3otfen, fSiftop cmv Sottanbé 03 ^alftevS

@ttft, ^ommanbeuv af ^annebrogen 09 ©annebrogés

tttanb, ^b{)i?n, Slei^elé forlog, 1834* 270 B. 8\?o*

^ ^orermbn'ngeit tit bette opus posthumum unberrette ^ov!«

fatterené ©øniier Cæfereit om, at be ^atje ubgt»et ©fviftet, for

at bcreé ^aberé gobe ^enjTgt meb bete Ubarbctbcffe ffitlbe hlm

opft)Ibt; ^»ilfet be maatte aufee for bereé ^UQt,

^enffgt gif nb )()aaf

ta benne

tiT ^ebjle for^a?breneranbeté Itngbomé?

(cerere at nebfc?gge Itbbpttet af ftn Scenfning oioev ben »i'gtige

©ienjltanb, Sfriftet inbe^ofber, famt fine, unbcr en mange*

aarig og fleerfibig praftiff 5Sirffom^eb t)unbne ©rfavfngcv. ^ovf»

beraaber fig ogfaa fe(» i Sfn'ftet oftere ipaa jTn fange ©mbebés*

tib, og, iiaar man betcenfer, at ban, meb en S»tereéfe for

©foreoæfenet , bet yffbc ttcpre uflftcinfomt ei at anerfienbe, ijax

miet i fnibe ftre S)ecennier beelé fom 5)3rce|1, beelé fom ©emt;'

itaruforjltanber og 23iffop tittige, fortiener l^ané Mening om

S)JetbobeIceren jo aftib at ftenbeé. . 3«^ibferttb maa man itk

mci (lore forrentninger tage benne ^og i ^aanb ; tl}i be Ditte

tf fe hlite tilfrebéjltittebe for ben, fom er noget beoanbret i

S[>Iet()oboIogiené Siteratnr. J|)er er afbefeé ingen dJrunb tii at

tmk om, at gorf. 'i^ax anpxii^ be 33Jetl)ober, fom flemmebc

(10)

More magazines by this user
Similar magazines