Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

140

6ebfl oi)eveené mcb I)ané ©rfavfug ; men biéfc 93?ct()ot>er cvc i

bet l^cvfcntIt(}e forub befienbte for bctte ^agé S^i)rfcre, og Ijam

©rfaring l)ar attfaa fim for faatttbt ^cegt, font ben afgtyer en

cevt»cevbig 8tcmme mere for 5(nttenbeffert af benne etter l}fin

Scereform. (?. |). ^cUcv ^ar faibt fin 3)ictl)oberiTre : "Seeren

bcr ©rfabrung fnr d)rijlfirf)e ^anb? unb 5hmcn * 8ct}nttel)rer" ;

men mcb bette i)ppevfige 53ærf tan »or ^'anbemanbé rigttgnof

itu nb{)ofbe SammenHgning. 5)og ^iffop hoffen l}ar neppe

ffreyet og ()ané Sonncr neppe nbgioet ^ogcn tit ^^rng for 5)3ro;

yectforeé; — »ef I)etter iffe fom (Urnnbfag for S^ietljobefore^:

brag pcia (Seminarierne, t)tfor ben fortcre og fitvrnefntbere

2)erferé maattc 'oæve at — foretrtvffe men ; fnarefl fom ticevf

lige ^aaminbetfer tif fine forrige Seminaviielcycr; og fra bette

©tanbpnnft tan man ei meb ^uie babte Itbgiwclfen, om ber enb

fan mre 5tbf1fittigt at ubfcette )(iaa Itbfurelfen i bet (fnfette.

%il bet t)er angivne 53egreb om 23ogené ^cfltemmelfe f»arer »ef

iffe bet tienbe (Sapitel om ^onftrmationé^Hnbeniiiéningcn ; men

gorf. fi)neé fety at l)aoc fcft, at bctte Sapitet jujl: iffe I}erte

l}icmmc i benne ^og , og ben er i bet ^cU vift bebfl tient mcb

ei at Um bebemt fom fTfreiJcn for ^Mæflcr, ber maatte ^abe

giort ^orbring )fiaa, at ben ffnibe l)at)e 'ocevet affattet tncb

Jangt »ibenflfabcfigere -^enfijn. (gaatcbeé er bet ycl aUercbe en

SJiangef, naar 'oi tcenfe oé (BfofcUvrere , fom 53ogené nmmefie

€a?fere, at ber |tnbe

More magazines by this user
Similar magazines