Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

147

SØZobevémaafef. ^eb bnnce^ at omtale bene ^nb^oft, t)iffe »t

faae €eilig()eb til at gi'øre epmÆvffom )(iaa, Ijvab bcr ifær ft)iieé

at fovtieuc 5ioeé etter S)abel, meben6 bet SJJcfle er 9togct, faa

afmt'nbed'gen antaget, at ber i'ngcn (SJvnnb er ti( at iibmcerfe bet

i nogen |)enfeenbe. — ^nbfebningen l)anbfer om , ^oab ber er

l^enfigten af og ©i'enjlanben for Stfmueffofeycefenet, famt om

be ©genfTaber, en Sfofefcerer hav bejTbbe, enbeli'g om S)^aaben,

I)i)orpaa biéfe bør erl)»er»eé. (Som S?jibfer til at opnaae bem

nce^neé ©eminarie * Itnberyiiéntngen , ©fofelcerer ; ©ontoenter,

^r(ie|terneé ^nbyfrfning ^aa bereé ©fofefærcre og enbeh'g en

2)Zetf)obetcpre, ber — altfaa i benne — ©ammen()iTng maa an*

tageé gi'yen, efterat (gcmt'nari'tlen I)ar forfabt ©emtnartet. ^cb

efter benne Xa;ifegang at fomme til at omtale ftn 3}Zetl)obefa're

i;ttrer g-orf. ftg beffebent meb ^enfpn til ben titfigtcbe 5(ni)cn*

berfe af famme. Mm bet l)attbe »æret ønfiferfgt, at f)an bcflcm*

tere l)aybe nboiffet, t)t)ab \)an forftaaer »eb SOJetljobe (blot c«

e^reform etter ^nbbegrebet af atte be materiette og aanbeltgc

MiUcVf ^»or»eb gcercfltojfet mebbefeé ©feyen?); tl)i naar

^orf. opfafler ©pørgémaafet : "|)»ab er S^Ietl^obe?" fyarer

l}an iffe faa, at man faaer 23egreb om, ^»ab SDcetljobe er, men

:paamtnbe6 om, t)yorIebeé ben opftaaer. (gyaret It)ber nemtt'g

faalebeé: "(Sr ben iffe, og bør ben itU ycere et ^fiefuftat af

"€cererené egen Scenfning t ©amfnnb meb ft)nbi'ge ^orefattcé

"3taab og 53eifebning, nb(ebet af ^nnbffab om hen menneffcftge

"^(anbé (Syner, og biéfeé fncceéffye Ubyffrfngégang — befceflet

"»eb, i fpecielt Xirfcefbe at l)aye nøte agtet )f)aa ^ørneneé

"®yner og Srang, og bygget )f)aa gtentagne ©rfaringer?" —

^ørfie ©apiter giyer S^Jegferne for ^orffoten.

Ut ben ei bør for*

fømmeé , bemcerfeé meb ^ctte ; ligefom \^et ogfaa er af 53tgtig*

{)cb at tægge WlcexU til , I)yab ber jo I^etter if fe er noget Sipt,

men ^ibinbtif iffe noffom iagttaget, at en ycefentltg S)eel af

ben førfte ^offeunberyfiéntng bør he\iaae i S^afcøyelfer , nemlig

iffe bfot for at Sanbébpbørn af ?(fmue|l-anb funne yænneé til

at brnge etter i bet minbfte forfiaae ^ogfproget, mm ogfaa for

at bringe bem tit at tak bet egenth'ge ^oHefprog om anbre

(Sienjtanbe, enb be faare enfelte, ber ubgiøre (Stoffet for bcreé

CIO *)

More magazines by this user
Similar magazines