Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

149

^t)orti'( bog Sw^^belmgen i 53ofn[er og (S^onfonanter tiTjTbi! ogfaa

ntaa fomme. €igefom »i atter btfafbe, ot ^orf. fcegger ^ægt

ipaa @ta»nttig , maae i)i berimob miébiUtge , at ^ait fammeu*

bfanber ^eQkvm for Itbenabjlatoiting og ^nbenabflattning meb

l}inanbert ; t^i ^»o fan antage, at et 35arn paa ben Sib, ben

ftbfte fcereé, — og om ben er bog Xafcn i ©apitfet — tan tiU

Iigc bi&ringcé ©egreb om -^otteborb, 23effafen^ebéorb o, f. i).

((Sibe 45)? SCnm. ncegter ingentunbe, at Snbenabjlaoning og

Itbenabftaentng f!fal forbinbeé, men mener fnn, at efter (Sfole?

»cefeneté oirfelige 2:ilftanb fan 33arnet iffe (cere abftracte 55es'

greber Cfom t)ine grammati'cafflfe), )(iaa famme %ii> bet Ia?rer at

ftaye» — -^t)or rigtigt het enb er, at ^orf. urgerer forftanbig

€ceéning , og meb t)»or megen @m)j{)afié ijan enb Icegger 8fo(e*

torerne benne ©ag ^aa |)ierte, f)abbe ©agen bog iJunbct, ber#

fom Ijan Ijai^iie fort og ffart oploft fine ^.cefere om, i^'oa^ @m^

^j^afté, 5tccent o. f. x>. er; l)i)or^oé flere ©rempfer ^ai)be uceret

jjnffertge. S)et, fom fremføret © 52, er iffe noffom ubført;

t{)i, naar gorf. i)i(, at "gienber" ffat t)cere bet i (Sætningen

CSefué 6ab for fine gienber) ftcerfejl betonebe Drb , t)ar \)an

tim 3*tet, naar biéfe Drb flaae t en 3}iobfc?tning fom: 53i

bebe gierne for ttore 53enner ; men ^e^n^ o. f, o. ;

elter i en

©fimar, fom: '^e\ué hat for fine ^ifcipfe, for hen ^irfe, bet

flfutbe fiifteé, ja for fine g-ienber. SJIen, (igefom i bet førfte

©rempel "53i" ogfaa frcei)ebe en Sfccent )f!aa "Sefué": faatebeé

ffntte "53i" og ''i)æme ~ "Sefué" og "bab" — betoncé i bet

føfgenbe trempel: "23t frifieé tet tif at t)ceDne oé paa »ore

gienber ; men ^efné bab for fine 'gifnbcr", 53i(be man nbeis

luffe "^ienber" i het furfie geb, fafbt Sonen bog iffe '!paa ''^mv

ber" i bet fibjlte men "Dore" ; og "fine" bfewe accentuerebe. —

9JJeb |)enft)n til ^orf^'é «Betcenfetigi)cb (©ibe 54) »eb at bruge

6t)ormetl)oben tif Sceéning tiUatex $(nmelberen fig at fremføre

Ut ^nffe, at en etter anben af »ore praftiflfe ^æbagoger

maatte giøre "g^orføg meb ben S"tt

More magazines by this user
Similar magazines