Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

15S

ogfaa i fle#

6ivcu(aire i d)ri(lerig .^irfetibenbe 1833, ?Zr. 11 og 12!) ; 3(nbre,

fom 53iffop ^aber i fit (Efvift om ^ibcttceém'ng, urgerer i ben

©rab Sfofefærerené 9tet tt( at ^olbe famme i fin Sfofe meb

ffne Gteaer, at ^an antager, ^rceften bef)et)er ©fofefcererené

Xittabelfe tii at aflefe ^am. S)e gfeilte ere i ttor Xib enige i,

at bibelen er en for certjcerbig , bt)b og l)eltig 53og tit at gicreé

til Ccefebog i en Sfofe. ^aa famme Xih et ^arti, ^»ormeb

(5)runbtoig iffe pkier at gicre fcedcbé Sag, Ijettcre 'oii ^aye

llbtog af 55ibcfen, enb ben ()ere 53ibel ubbrebt blanbt golfet,

erflcvrer \^an i anben Itbgatte tit fin fibcn 53ibe(frenife , at bet

^av en ^eiftageffe af »ore ^cebre, baabe at gitte ^cfe 53ibefcn

tit 5|>rii» for bereé umpnbige ^crn, og at »itte giere bem ffrift*

floge, fer be f)aDbe ^orftanb til at Um bet. Cgfaa »or gorf.

fraraabcr 53iugen af ^Bibelen fom Scefebog C2ibe 180) ; og tct

meb fnib ^cie; men iffe mcb futb ^uie anprifer I)an fin egen

Sefu e-cynetél)iftorie (SibelSl), fom, efter t)ané egen ©vunb#

fa'tningcr, er aftfor rig paa bibctff Stof, til at ben ber gioeé

be fmaa i^ørn i -^cenbe, fom en 2(bc'é '^tfløéning. 9iaar ^att

raaber tit at Icefe 53ibeti)irtoricn i bibelen fett>, ba er bette et

^aa"!), fom nawntig be, ber bruge l)ané SibeI^i)lorie, bcrføtge,

Som en forberebenbe ^m{]c er bet l}enftgtémce6f[gt at »cenne

5Sernene tit at ftaae op i bereé 53ibet; men Stum. fan iffe

bifatbe, at be ffulte be(Ianbig ftrar ftaae bet Sfriftfleb op, fom

unber ^atecf}ifationen giocé bem at tære ; berpeb »itbe 2;ibett

fpitbeé og 2i»Iigl)eben tabe fig. (Sn anben Sag er bet, naar

Sfriftjltcbct oanffetigcn fan forfltaaeé, fom bet ftaaer

i Særebo*

gen, fcéreoen fra fin Sammcn{)oeng ; ba er bet ncbPenbigt at

»ife S^anfegangen i 53tbcten feto, og ba f)ar bet ^"tereéfe for

33ørnene at finbe Stebct. S:crimob fan Scereren tit^otbe fine

Qfteber f)iemme at efterftaae ^^arattetileberne, fom jlaae aufiyrte

i Sfviften; og bet yar en ftet Sfotetærer, fom faa fibet forftoD

More magazines by this user
Similar magazines