Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

7

føber |)immcfeiié ^uølc , ocj Hceiiex ^lavtcné Mm nteb flurve

^ragt enb (^afcmoué i ai t)aité ^evlfg()eb , ffulbe i)an ba iffe

meget mere furge for ^Jemteffeue" ; t)a exe kanterne Itgefaa

flare og trcilenbcv fom llbtn;ffet Ifyligt og tiitxcettmte, ©runb='

fætm'nger for fcebeligt ^orl;oIb fom biéfe : "©turer mob Stnbre,

l)yab ^ 'oiUc, at be ffiiUe gicre imob ebcr; (ab Un (^ai)e Tigge

^aa Sdteret og foring bi'g farjl: meb biu 20iobjl;anber ," be ligge

^orftaub og ^icvte fige ncer ; og (2farp|tnbtgt}cben "oil t)e( for?

giceyeé an(lr(viige fig for at jtnbe en ©runbfcetiting for ^pd'g*

terne, ber er Itgefaa tnbfs)fcnbe og iubtrcpngenbe fom ^icerltg*

^ebébubet, 6t)ri|ltité har fremfat fom bet c»er|le ^Itgtbub. S

famme 2tanb ere ogfaa be mere fceregne ^orffrifter affattebe;

faatcbeé f. @x. laber I)an i fcfgenbe (Scetni'nger : "uben eberé

3tctfærbtg^eb ooergaaer be Sfrt'ftflogeé og ^I)artfceerncé, fomme

3^ itte i ^^t'mmerige" ben nægte 9tetfa?rbigt)eb trcebe frem for

S:ilt)i?rerne i leoenbe ^erfonIigl)cb/ og anti)ber tim fanbe 9let#

fcerbtgl)cbé €cn »eb et Hbtrt)f , ber er Itgefaa omfattenbe fom

opløftcnbe. Dg maa itk @nt)»er,

ber meb aabm @anbé for

(St)rt|itenbommen Icefer ^efn ^^arabler, tililiaae, at 3»bt)oIbet

beraf er i famme ©rab inblpfenbe og trceffenbe , fom "^remP:iT#

Ii'ngen er naturlig og Ic^enbe ? anffnclig ; be ere ret egentlig

grebne af ^bet %xæt for Sr^f, cg formaae berfor at opIt)fe og

be^tvge l^iyet.

So'oah t)er

i faa (Srempter er 'oii^, »ilbe let »eb ^nbuction

fnnbe gobtgicreé om ^I)ri|"ti I)ele ^orebrag (og ^»or trolig ^poft^

lerne fulgte bereé SOJefteré ^obfpor, er befienbt); bet nemlig:

at bet er tanferigt, gnomiff , billebligt, le»enbe, inbtrængenbe,

fort: at bet inbe^olber almeen>belcerenbe og almeen*be»cegenbe

©lemhiter l)eelt igiennem i hen neiefte ^orening^ — Og faa^:

Icbeé l)ar SUnmetberen/ ogfaa »eb Slutoritet, og het ben ^øiefle^

fcgt at bei)tfe : at ben ct)riftelige |)omiIct ber i 5tlminbelig()eb

tale i lige ®rab til ^orftanb og ^ierte. Sit imiblertib forregne

locale, »erfonlige o. fC. a. OmficenbigI)eber

fnnne motisere en

5(foigeIfe fra benne 9?egcl, er før bemærfet ; og benne 35emcerf

More magazines by this user
Similar magazines