Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

163

faa fufbjlivitbtg «)3reDe i i^iint ^ag, og en faa oycvflabiflf, tffntcb

iffe fe»eube,

t bettc.

S)et tteiibe gaptter om ^onjtrmatioiié4tnben3uém'itgcn {)av

ret l}icvtenge og oprigttge ©reber til ^orf.'a geififtgc (Jmbcbé«

h-jfbve, faafom, uaav ^ait €ibe 222 tarer om, t)Borrebcé

^væ^cn ffat o^Dcvffe fft aanbch'ge St», l)t)ié l}an ttf |Tit 23cfi)m*

ring moerfer, at t)am fatteé tm (BiæU a3(itnterl)eb , ber faa

j^øi'h'gen 6el)!jt)eé for at fumie unberDife meb ^elb. ^bCanbt

be — afmtnbeltgeii antsenbte — WhUv tii at gi'ove benne

ltnbert)iténtng TeDenbe og frngtbar ttUaber 5tnm. fig »eb

benne gcingl)eb at gture opmærffom paa et, fom ^armé

ibeh'g bruger, og enl)t)er ^M-æjlt maa ^at)e let for at an^enbe,

nemlig at foefe enfefte 23rub|lj;ffer af paéfenbe gubelige 5Bøger op

for ©onftrmanberne. S)et giyer paa eengang -^oife og Hf^

»cxling, i)(3efter nt)e Sanfer, og »ænner SSørnene til gubeh'g

Cfféning." ^^et i Slntningen af bette gapitef at tafe om ^irfe==

fatec()ifationer giør ^orf. tst ^orffag, at Onébagene i gaflen

flPufbe nbchiffenbe an»enbeé til btéfe. 5(t bet maa ^æve tungt

at pra?bife for 33!?rn, forbi be >l5orne ei tiUe fomme, fan Mim.

foreflitte fig; men man maa faae i ^aabet, og iffe trc?tteé,

itaar man 'oii forrette en ©yaugclifté Sieucfte. Og berfor fra*

raaber 5tnm. at forijaubfe ^^aéfiou^prcvbife-ner tit ^aéftonéfate*

d)ifationer. ^ab biéfe f«fge oi^cupaa, og a}(enigf)eben »if

neppe fortabe ^irfen ; men, fcet bcm iftebet! ba er bet meget

at 6efrt)gte, at fun be fomme i ^irfe, (om man fan tvinge ber^

til, og fom, juft forbi be ere be enefte Si(t)ørere i ^trfen, ei

fætte ben t)(?it ot)er Sforen. Saafcbcé Pit het efterl^aanben

funne ffee i ^efe Sanbet, l)^at> ber, bejlo Pærre! er ffect ftere

(Steber, at gafletiben hm biittcr S;»?enig^eben mærfelig Pcb ga*

ftefapnémanbag og gaftcmarfeber.

S)et ellevte ^apitef om 3fiegning flutter 33ogen og er for*

f)ol(bémæéfigen Pibtf(?ftig. gorf. pttrer rigtige — pefialoajiflfe—

Sbeer om S^iegning fom en gorflanbéfag ; men i Itbuihingen er

^ponbereringen iffe faa ffart nbfort, fom 9?umereriugen. SJtange

(Srempfer ere tifføiebe S^eglerne, ftunbom flere eatb ncb»enbigt;

berimob funbe man i?nflfct ©rempfer til Opft)éning for ben

(11 *)

More magazines by this user
Similar magazines