Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

165

inbre Si», fom ^»etfe for ^ovjtanbeu; — 03 faa eftticv ttebeit^

for — fom i jøJobfcptning l)erttf — ^aaminbcv: fremfor 5(lt bsjr

l}ait (Scercren) itU aUme l)atte grunbig S'tcltotouéfunbffab,

men ogfaa praftiflf SD^ebbeferfcégaye, faa at ):ian fatcdjifercr

meb SiD og €ett)cb og efter bcflemte ^aterf)etifené ^cqUv, men

og, bi)6t gtcnnemtrcengt af t)yab ^an forebrager , forjiaaer at

cplm og paa |)iertet antteiibe be Øteh'gionené go?rbomme, l)aat

toIfer"» ©nbefig fommer (ige o»en )jaa benne 5tnpriiéning af

ben rerigiøé*^rafttffe 3(anb: "^oq funne »i ingenUtnbe

»o?re foryiéfebe om, at Scereren 'oii ftabigcn og ftebfe uubcrDife

meb —

|)ei:b og til 53erffgnetfe, forbt i)an er tl)eoretiflf buclfg"

gorfé.'éSnbltngéubtvt)f: "S^et er utroti'gt"; — "i 5(anb og

(Sanbl)eb" — "praftiff" — "mi)|^iff", funbe ogfaa uben ^3anf

ffeft'g^eb »a?ret ombt)ttcbe meb anbre, ber ^cl(l maatte {}aDe

i)a?ret ti)be(tgere, enb nattnfig "mi)fltff" ^oé benne ^orf., ber

nep^e l^a'obe noget flart begreb om bctte Orb, t)yormcb {)a\t

fajl; betegnebe en^Der Sletning i (S()n'flenbom og 5)3t)t(ofopt)ie,

fom \)an tffe bfltlgcbe. 53anfife(tgt er bet at ubfinbe, l)Dab ^orf,

egentlig bømte om fin Sib, naar l)an Bibe 111 antager, at bet

er S:ibené 5(anb , at gæreren gaaer ^tatect)ifationené regelrette

@ang og gier SfJetigionen mere tif ^orftanbené , enb ^ierteté

(Sag; — men Sibe 113 nbbrybcr : "|)»o fan nægte, at

mt)iliff SCanb 6e»ceger mange ©emptter? Man nøieé meb l)aty^

forftaacbe 53egreber, meb bunffe ^efeffer". — S)e mange i^im^

tagetfer I)aDbe iict Del ogfaa Dceret rigtigt , at XtbgiDerne I)aDbe

befriet 33ogen for. a)()U

td 3 ©ange repeteret, at ^tokexamina ei maae Dcere 'g^orfæn^

ge(igt)eb. — 53anfferigere Dar bet Det for ben føntige ^pietet at

afgiere, f)DorDibt ©teber bnrbe corrigereé, ber aftfor meget

Dibne om, at fat. S. SOJeHer, ber Diéfeligen Ingen ^ornøieffe

^aDbe af at nbpege ^eif, \^a)^hc ^ct i fin 2(nfe imob Dore6 , af

{)am i anbre |)enfeenber agtebe, i^orf., at ^an mangfebe (Smag.

^oDebfeifen bejlob uben SdidI i et Dijl Cl^nnbom falffo ffnti^

mentalff (SDing, ber gaaer igienncm alte l)ané 51Crbeiber. Om

ban Dar en 53en af gafontaineé Øiomaner, 'ccc'o Unm, men ,

iffc;

at l)an l)aDbe (afontainiffe ^becr om ^m\^ nfft)tbigt)eb.

More magazines by this user
Similar magazines