Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

167

bovtjterttebe fra 2^rt)ffe(!et)ct, ci fefo fuiiiie corvigcre bcm. Stf

forDiTbeube S^rpffeif {)ar 5(um. fl^bt )(iaa foente: ©i'be 32 "|)aab

er fattig" (t)ttab SQlem'itgen er, tev %nm, i'ffe :paatage ftg at

afgt'cre; maaflfee '^^aaV^ jltaacr ijicbetfor nom. propr. |)ané),

og ©tbe 78: "^iibcle" flaaer fom et ^oruatJU, incu ffaf formod

benth'g

»cpre; "^Ribber",

Sit ^eicev^ærbige ^evr ^r» 03 ^rof. Sf)eot. 6 la ufem

^ereé |)øiæn)cerbigf)cb6 ffbj^c Siibfæg om ^ic^ttrefoprcu C^J^aa«

nebéffrift for litteratur VI. 11 @.361 f.) gitter mig 5(nrebniitg

tii nogfe faa 3Jiob6emcerfninger, ^oilfe (Sefoforfyar fi)neé at

forbre fra min @ibe ; i^ttrigt erffcerenbe, (igefom l^e, at bette

er mit tiltimatum, I}ttorefter jeg o»erfaber bet til competcnte

^cffereé S^om at afgicre, )(iaa l)»ab @ibe ben rf)ri(ltelige 9?et er.

S). ^. figer (S. 377 : "Sagen bringeé

»eb faabannc ^aaflanbe fom ben : at naar ber afttigeé fra Ox*

intet ©fribt yiberc

bete ligefremme 55et9bning, maae ^efué og l)ané 5())ojlfer

enten iffe i^Me fienbt eller iffe ^a»e ttalgt en paéfenbe ^orm for

(2anb()cben; eller »eb at jlempfe enl)i)er fortoldning, ber ffiel*

uer mellem ^tem og ^beené Orbform fom fonftlet, »ilfaarlig,

V>rofan 0. f. t). S)et er enbog »anffeligt at ftge, l)yilfe ^^'^^"''^

jlillinger om ^or^olbet mellem S^ænfning og S^ale, og om be

alminbelige Sotte for S^^alené gortolfning, ber fnnne figge tii

©runb for faabanne ^^aajltanbe ; tl)i ^»orlebcé tan nogen %ak

føreé om ooerfanbfefige ©ienflanbe, nben »eb at inbflæbe 5(an#

ben i legemlig gorm, og ^»orlebeé fan nogen 'i^ak forftaaeé,

utm »eb at afftcebe benne gorm?"

|)»ab nu t ©m'beleéf)eb angaaer Orbene : ^^at naar bev

afyigeé ^ en ^jaéfenbe ^orm for

More magazines by this user
Similar magazines