Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

168

aufuvte 6ibcv font oyeralt i mit ©enbcbrey, uttx^tUU^m ^icU

jtcr imcttem S^f" "^3 t)ané S)ifcip(eré egentlige og uegentlige

Safe, og l^ar ingenfunbe benægtet, at '^been er forffi'eUig fra

Drbet, at Sfanben og bene (cgemltge ^ovm ere iffe eet. Wien

bet ipaail;aaer jeg , at if fe l)yilfenfoml)eI(1: ^bee etter §fanb bør

etter fan mcb ^ctte fcgeé i Oibformcn ; men fnn en faaban,

fom Orbformcn nærmefl gi»er S(nfebning tii at fcge

i benne.

JDerfor fan meb 9?ctte forbreé af S:en, ber bruger Orbformen,

at l)an bruger en faaban, fom nærmefl ubtrpffer ben ^bee,

etter ben 5(aub, l)an «il at ber ffal fcgeé beri. ©ler t)an bet

iffe, faa fan ben, fom fornufttgen bcbemmer SOJanbené %ak

etter ©frtft, iffe bumme anberfebeé, enb at enten Sproget fcfo

mangter paéfenbe Orbform for ben Sbee, ber ffulbe ubtrpffeé;

etter at 9)Jauben mangler ^orilanb, og ^unbffab i fft ©prog,

til at ftnbe en paéfenbe Orbform; etter at Ijan meb ^orfcet

tafer nbejlemt, forbi l)an iffe »if , at man ffat fatte ^ané fanbe

SDZening. (5'r bet en SOiaub om at giere at l^'tte forjiaaeé , og

at ubtrt)ffe fin ffare SOteuing, faa maa nuboenbigcn Orbet, ber

ffaf nbtri)ffe noget f, (Sr. Sanbfetigt , tia're bet ffare og rette

^ittebe af bet (gaubfetige , {)an ttif betegne etter beffri»e ; og er

S'afen om OtJerfanbfeligt, ba maa Drbformen giere bet faa

fattefigt og ti)beligt fom muligt, at ©ul)Ocr, fom bar 55egre6

om Ooerfanbfefigt, fan forjltaae, I)t)orfebe6 l)an tffufcr ffg bet.

9?aar en SOJanb fremfcetter en ^igneffe , og fiben fc(» for#

ffarer ten for fine ncermcfle 53enner ; maae ba iffe tié^e bcf

tragte l)ané ^ovffaring af Signclfené bittcblige ltbtrt)f, fom

l}anå ffare og beflnnte 93Jc':tng, og ^ofbe fig tif {)aué Ovb, fom

ten ret ijafgte Orbform for t>et £)t)crfanbfelige, i)an Dif betegne?

Xl)i enten funne »i flet iffe tak om o»erfanbfefige (SJienflanbe

)()aa en fiar og ti)bcfig ?^taabe, etter biéfe maae ,l)a»e bereé

beftemte Xegn etter Orb, ber gicre bet ffart, {)»or(ebeé »i tcenfe

oé bet, forffiettigt fra l}ttiffctfoml)ef(l anbet otterfanbfeligt ^e#

greb ; f. (Sr. at naar 'S^akn er om et oyerfaubfcligt ^cvfen etter

^erfon, t)i ba iffe fammenbfanbe bet etter ben mcb en oyerfanb*

fefig Sing etter ^bee. ^iuber en faaban ^oryerfing 8tcb, at

een fornuftig Siffjcrer forftaaer ltbtri)ffct om en ^erfon, e«

More magazines by this user
Similar magazines