Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

dlaax forfatteren [do mener, at l}an fcrft og fornemmelig

!)ar ^enoenbt |Tg meb ftn %aU til |)iertet, ba tjar 2tnm. oscratt

funbet benne SOtcning befli)rfet; og bet aKerebe »eb at fafte et

5?nf paa be bel)anblebe Xbemata. ^e ere 21 i Stntaf, og Ipbe

fom faa : "1) ^orbinbelfcn mellem bet firfclige og borgerlige

Sit). 2) .^oorlebeé m fTuUe bcTre 33tiéfienbelfe, 3) |)yor(ebeé

ffntte »i i)ttre Dor 63foebc oyer ^cfu ^øbfel? 4) ^>i 'ciiie afgive

53ibne6bt)rb om (^brifto. 5) ^^ort ^aah iinber Sibené ^tugt.

6) ^errené ^rt)gt font ©runb»oIben for ai Cpbragelfe. 7) 53or

^crligt)eb i 6l)rirto, 8) Saber oé i ttort |)ierte fornpe »or

Xaabé ^agt. 9) ^»ortebeé »i »eb ^cfnm fornpeé til et ni)t

Setinet i ^erren. 10) ^t)errenc (Vrt)gt fom Sioeté Si)é. 11) SOJen*

neffeneé Sængfel efter en >^reffer. 12) S;en rf)rirtelige ^bmt)g*

l)cb. 13) 5)en f)ettige 9iabi3ere fom et 5Jtibbe( tit at (lt)rfe oé

i ^icerlig^eb. 14) Xit l)»ilfe ^i3ef(ntninger fatbeé t)i, naar »i

t Sanfen ftilte oé I)en nnber ^efu ^orø ? 15) ^ort rfirifrefige

llbcbeh'g()ebé^aab. 16) |)Oorfebeé »i bur bebe ben ^on: forlab

oé x)or (2ft)tb. 17) Saber oé aabne »ore -.^Merter for ©ubé

9(anbé ;3nb»trfning. 18) i^cfjTgnelfen fommcr fra -^immcfen.

19) ©nbé Strafebomme opfoge oé atte»egne. 20) -Isor Ubfigt

tit et tilfommenbe gio. 21) ^cftcn fom et Stfbilicfce af V:i»et. —

9Jian feer beraf, b^ornrnnge af biéfe 2t)cmata ber nbtrpffetig

forbre ^ofetfer oml)anb(cbe, og at be flcfte anbre ere af ben

^i'atur, at be gi»e 2tn(ebning tii nnber ltb»if (ingen ot træbe

inbenfor ^oferferneé (5ncmærfer; og at forfatteren trofig bar

bent)ttet en jaaiian Stnfebning, t)i( him Uavt af bet "ge(genbe.

Cgfaa "oiéfe -^^rcebifencré IJnbretning og '^orm er beregnet

fornemmelig paa |)icrteté 2ar». (5nt)i:)er 'Zaie begi)nber og

flntter meb en ^six, ber inbet)otber Jioering for getetfen, uben

at ottermcette tm »eb ntifbcrh'g -\^cengbe. Siøpofitionen er i

^Hminbeligbeb fimpef, og iUe altit anlagt efter en logiff ^Tcaa*

feftof eltcr et fonftret 33(obfætningé^, ©oorbinationé* og Subor^:

binationéfpftcm. S)elene ere faa , og ofte iffe engang ubtri)f*

felig na»ngi»ne. ^et fom om forfatteren ^a»be frpgtct for,

at Si»et ffufbe abfplitteé eltcr fipgte bort »eb og nnber en logiflf

(5onjlructionf^proce^. Sproget er itU tevt, mbt)if(et, abfcract.

More magazines by this user
Similar magazines