Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

173

23cfatte, og fore ub af bem; men fan fovffaveé 6ittcbfignt cm

"bcfmoniffe ^rceftevé oi)ev»eieube Snbfli)berfe" )(iaa 5(nbve, eUcv

"Opl)øv" bcraf '.

5(t ^a(l{}oIbcu iieb ben 6og|Ia»c%e ^ovtotfnfng gtuv bet

nniufigt t nogetfomI}ctfi Siffæfbe at af»ige fra Dvbencé iibbor*

teé ^ovm, er en iigrunbet ^^aajlanb* ©en Hterafe ^ortotf*

ning taber ^acta , ^cgioenl)eber »cere bet be »irfelig ere , nem*

fig: l)i|lon'ffe ^egi»en()eber, ber ere ffeete; og ben paatager

ffg itu bet mfélige 5trbeibe, enten at tabe bent ^aae yeb bereé

?3oerb, nnber 'Joregtacnbe at ^ortolferne enbnu itte ere bteyne

enige om be rigtige ^ortolfningéprincipcr ;

etter man itU 'oil

ftge reent ub, at be ere fabler; etter at fpiritnatifere bcm,

!)»orfor atterebc Stpoflfen ^anlné anffagebe q3l)i(etaé og |)t)mc*

ncené 2 Sim. 2, 17—18, nnber 9Jaon af Sroené ^orijenbetfe.

søjen berimob inbrømmer ben gierne, at ber i ItbtJif tingen af

fremgange *3J?a aben »eb faabanne ©ierningcr fan |tnbcé llb*

tri)f, fom uben at titintetgiure 53egiDent)cbené l)ijloriflfe eanbl)eb

i (Tg fettt, funne »ære bittebtige, og berfor ogfaa bør forftareé

bittebtigen. (gaatebeé betragter jeg (efterretningerne om ?8cftvt*

telfer i bet Ti^e STejlamente fom birfetige gacta, ibet jeg anta#

ger, at be Sibenbe, af oé nbefienbte Starfager, ftobe nnbev

onbe Stanbcré etter bcTmoniffe ^rcefteré fcerbeteé SnbfTpbetfe,

ber ogfaa ubfirafte ftg tit at paafere bent tegetntige Sibetfer, og

berfor fatbteé be "53efatte". STcen naar jeg nn ber^eb ftnber

bet nnøbttenbigt at antage, at ©oemonerne »irfetig op^otbt fig

i be Sibenbeé gegcmer, og berfor forf tarer ^efn libtrpf "far

ui>'' bittebtigen om 53efrietfe for benne flørre bæmoniffe Snbfti)*

beffe: inbfeer jeg bog iffe, meb ^»ab «Ret bette fan betragteé

fom en ^nconfeqoenté, faatoenge bet er atbeleé ubetoiijl, at ben

bogflattetige ^ortotfning gier tet nøbyenbigt, at Sttt ffat Boere

at forjlaae tige efter Drbene, t)yab enten biéfe ere bittebtige

etter egenttige. ^actum fetB, at be ®i)ge ftobe nnber S)cemoner#

neé D»ertteienbe SKagt ogfaa i bet Segemtige, og at ^efné ganffe

befriebe bem berfra, flaaer futbfommen faft. (gaamegct min*

bre fan bet gietbe for gnconfeqwenté, ba Sefué fety, ^»or \^aii

tater om S)i?moneré aanbetige ^ubftpbetfe, bruger ltbtri;ffet

More magazines by this user
Similar magazines