Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

174

"fare uV' 09 "oenbe tirSa^e" hiUcUiQcn SØJatt^. 12, 40—43.

•gørflt ba fmibc Sdiftageii anfceé flielbenfce, naar jeg bortfor*

ftarebe be bi^oxi)fe 53egi»enl)eber fc(o pavi en uegentlig ?5?aabe.

(fnbnu flcvrfere anffager 2^ereé -pefiTrycevbigtjeb mig for

Snconfeqoenté i ^CnCebning af Wiattl), 12, 26—27, (Bibe 383

§(nm., b»or S^e jTger "(Sfter rigtige i^ortoffningé ©runbfvt*

ninger maae biéfe Crb enten inbel)ofbe 53et)iié for, at be jebiffe

33eft)cergere »irfefig ^atie ubbreijet 2^icettfe , eller iffe inbebolbe

53eoiié for at ^efné ^ar ubbreyct S^iætjle". Xe figer, "at jeg

inbrcmmer bet Sibfte, men iffe bet ^erfle (?)/ forbi jeg mener,

at ^efuo mcb ^ettc fanbt bet unuboenbigt, {)er at abffillc yirfe=«

lige 53efcettelfer fra inbbilbte , og at bette iffe er at anfee font

nogen Sempen efter jcbiff ^orbom, faafo?nge '^e^ui »ibfte, at

ber oirfelig gaueé 33Jenneffer, paa l)oilfe bcemonijTfe ..kræfter

»irfebe ^aa en fo-regen SJtaabe". ?ht flutter 2;ereé petcevoivr*

bigl)eb faalebeé: ^'Uitjaa forbi oube 5(anber t»irfebe )(iaa 9J2en*

ueffene, ffat bet iffe l)aoe 'lianffeligbeb at forflare, at JeU^^

tan l)a»e yillet bcftprfe peberne i ben falffe Sro (?), at bereé

Befwcergere »irfelig t)a»be biéfe 5fanber i bereé ?Q(agt »eb bercé

^onfter; mcbené bet berimob ffal gielbe fom moraljT umueligt,

at 3ff»» f^" ^)^^^ benyttet ben alminbelige talebrug om bcemos:

niffe ^rcffter og SOJagter — iffe i ben alminbelige men i en

^eiere og renere 53eti)bning" — og S;ette ftnber Xc at 'ocsxe

meget iuconfeq»eut.

53etragteé 2^\n Xale fra ^v 25—27 i ^ammeubceng meb

tet ^oregaaeube, troer jeg bet iffe i)il »cere »aufTcligt at beyife,

at benne Sii'^'^iiff^yp"^^ iff^ f*^" tillceggeé mig, uben »eb at

tilfcie enten Scetuinger, l)yilfe jeg iffe erfieuber for mine eller

fom iffe meb ^ctte fuune ubbragcé af mine Orb. Xalen er

!paa anfcrte Stcb iffe om ^efué funbe ubbrioe 2:iÆyle, eller

iffe. 53cfættelfené '13irfelig^eb og at S^iceyleue funbe ubbri»eé,

at benne S^iagt i iScerbeleé()cb maatte jtnbeé ^oé 2}?e6fia'o , aiif

toge ^M)arifa?crne. S:e nægtebe iffe ^e\a 33kgt til at funne

gicre bet. S^Jen Spcrgémaalet »ar: giovbe ^efué bet yeb bæmo*

jiiff SDcagt, »eb Srolbomé ^^onfter, l)yilfet ^^^ariftecrne beffplbte

):)am for, eller ycb gubbommelig 2}iagt? ^^f"^ beyifer *i3. 25. 26,

More magazines by this user
Similar magazines