Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

176

i Ottertro. 2)icn ^oié Ze\vié t)attt)e crfienbt S^i«ttclen fom

et non ens, og bog ta(t cm l}am oflfcntlig og prittat fom

Ijan giorbe, ba liattbe \:ian grunbfceflet Cttertroen, faafcvjtge

l)aué Orb flaac til Jvoenbe, fom uroffcltg 8aiibl)cb — og

banbrct l)ctfl umovalff. Sctte er iitcenfcltgt, faatcvnge -pau er

for (S()rtftne ben, l)au er.

S)ereé ^etærtttvrbigheb fafber min ^IJaafranb (Senbcbrett

(Biiie 16. 17. 22-23) "at faaictnge 6t)ri|lu6 er for oé en ln|lo==

riff ^erfon, faatonge maae OQ]aa 6bri(lne erfieiibe en perfon^

lig tilttcerenbe SJZobftanber af l)am" for en ^Jtiéforftaailfe af

beu d)rirte(ige S^rocé < (Senbeb , ^rcenfelfe af ben d)rirtcfige

Sroeé #

^rit)cb &h f. £. S. 3S5). 5(nffagen er baavb, men jeg

inbfeer iffe bttortcDeé (Sbriftné fnnbe tafe om fig fely og fft iHige,

fom iQ

^raft fcemper mcb (Éanbl)cben, forttenber ben — o: fra et

pcr^s

fonligt ^^cefen? S^ereé falber "bet

^cicerttærbigbeb Cnbe" en

giennemgribenbe MaQt, uirffom fra 53egi)nbelfen o. f. tt. (5.384.

Saber ben fig tænfe anberltbeé enb fom en bettibjt, lettenbe

SJtagt; cg tcenft faalebcé, batte tti baiffe en ^crfonligl)cb, fra

bttcm gorbrerttelfen ubgaacr? Xet bebe, bettibftlcfe Cnbe

funbe i bet -peicile blitte en ^inbring, men atbrig en gienneniJ^

gribcnbe 3)Zagt eller felttttirffomt *) ; men antogeé bctte 'begreb

af bet Cnbe, fom en blot .^inbring, fovlobe tti ba ilfc bet l)ere

hibel]fc ^i^egreb om bet Cnbe, fom en frittillig Cttertrcebelfe af

@nbé Sott ; fom en fra ttor Selttbeftemmelfe nbgaaenbe bli^i

brng af ben af ©nb gittne aanbelige ^raft? -^ttor ere be rig*

tige gortolfningé ©rnnbfcetninger, fom funne tiltabe, l)ttor

tttenbe ^Vrfoner omtaleé fom felwbettibfte, felttflænbtgt Ijanb^

fcnbe ^cefener, at erflære ben ene for en ^^erfon, men ben

anben for et non ens, et *^^l)antom? SaaliTnge (Jbrifti og

*) aSilfcc 92oi)v'n inbocntc, otSiftcn, jTtent beb 09 tcPtbfttué {

fig fclo, tcg cc en giennemgribenbe, brætcnbc, ^rafr, cg \aai

tebcé er bet cgfaa ineb teti^nbc; ba fan foareé : ©iften I)ar

itu berebt fig' felo tit at pccrc brcvbenbc. (gfabercn har af rifc

^enfigter tillagt ten kraften til at bræbc. £>enne er altfaa ubs

flaaet fra en felpberibft, perfonlig Tfarfag. Gller ©iften er ttU

berebt af 93(enneiTer| altfaa cgfaa fra et feloberifcft iCcrfen,

©aalebeé maa cgfaa bet Cnbe bane fin ffatelige ^raft fro en

fetttbetjibft 2farfag. gfaberen fnn bet iffe rære; t[)i lian er

hellig ; altfaa maa bet ^aoe fin iDprinbelfc fra en ©fabning,

fom nuC-bruQte fin griljeb.

More magazines by this user
Similar magazines