Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

178

om ()ttorfetieå bet gif tii mcb be oitbc (^-iicjffé ^afb — non liqnet,

faafvemt i)t iUc Dtltc antage enten Gt* f d) e n m a t) e v é etter ^ein*

rot^é ^i)pctl)cfer — fan bog albn'g gielbe font ^Be»ué for mani*

rf)cei'ff *l>ilbfare(fe ; og en af (i)ub j'fabt gob ?tanb, fom er fa(*

ben 0. f. »., fan bog albrig bli»e liig et oprinbeligt onbt Uv

«oefen o. f. ».

SitStutning maa jeg bemivrfe, at faamcget jeg enb erfienber

ben biafcftiffe ©faipffnbi'gljcb, l)yovmeb S)ercé ^ctrerycvrbigbeb,

ferer (gagen fom actor diaboli for at faae l)am bi?mt fra Si^et^

og l)ané gorfagcffe affTfaffct ocb Saabé^^anblingen, maa jeg

bog tKftaae, at, efter min OserbeDiiénfng, l)ar S)e meget lettet

S)em ^^ettiic-fcrcifen mob S)elinqyenten , «eb at gaae nben om

bet ttigtigfte 5trgnmcnt tii at rcbbe l}an& fremtibige Siftxvrelfe,

nemlig :

^i^orfebeé S)ereé ^orffaring af kæven om l)ané per*

foniige Sifinvrelfe fom negentfig, etter fpiritnatifttff, fan bcilaae

meb (5l)ri|li gubbommclige (ganbbrnl}eb og Isiiébom, og l)ané

9(poflieré 2roiHTrtigl)eb , fem be af bam auctoriferebe Sanb*

bebé^Særere. Stenne ^nnbe ftnbcr jeg iffe Icjl af S)cm i S)ereé

§tfl)anbnng paa anben SOlaabe enb beryeb, at S)e antager, at

fcaabe ben bogftaoeiige og ben fpiritnaiifiiffe "^orffaring af ^e*

grebet : S^iæocfen fan bejlaae »eb 8iben af hinanben i ben å)vU

fleiige SJlenigbcb, og maa fnnne opiufeé i en Inncve aanbciig

S:rocé:;(5-cnl)fb. '^hn l)Ooriebeé be teenbe omtDiflebe C'(vrc#

More magazines by this user
Similar magazines