Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

men fnarere fanbferigt, biltebvigt, prægnant, »elenbog |liiit#

bomupptgt; »eb flittig Stitoenbeffe af (Spørgémaal, Olbraab,

bivcct Xate, »eb ^avaUeliémer, 5(ntit^efer

haaxm Omforg for at gtere bet lioligt og l)armoiiifT.

o. a. bl. er ber

Mart troe imtblertib iffe, at bet er et fcbt, fmettenbe, fi;ge<

ligt ^elelfeéfprog forfatteren furer ; hart ubtaler en be»ceget,

f raftig ? anbcegtig Stemning. ^ebrø»e(fe o»er bet jorbiffe gioé

ltfu[bfommenl)eb, forbunben meb Scengfef efter bet ^nfbfomnere,

men af^erfenbe meb &iceiic oijer bet |)i?iere, fom ogfaa ofte

fremtrceber i bet ncerttcerenbe £io, og ifcer o»er bet ()ciere €i» i

en tilfommenbe ^crben ;

bet er omtrent ^runbtonen i be ^ø*

felfer, ber (eoe og ubtale |Tg i biéfe ^rcebifener. 53i i ftnbe »or

forfatter minbre en folb ^eflfner, ber meb uintereéferet Øiorigljeb

l^ar labet imté mangel)aanbe ©fiffetfer paéfere ftg forbi, og

nn meb famme 9ioIigl)cb betattterer for oé, l)Oab l)an l)ar iagt*

taget ; enb en »arm 5)ecltager i be S^riflneé ^'icertigt)eb , Sro

og ^aahf ber ^ar l)engi»et ftg til be mcegtige 3nbtrt)f, 6^ri#

flenbommen fan nbø»e, og nn meb l^arme, ja jlnnbom meb

en nce|lten h;riff ^egeijlring ffilbrer, l)»ab ber beBceger fig om

barn og i l)am. Gt ^ar trempler »iKe gi»e et Jfarere 53egreb

I)erom. ^ S^^^^^i^oS^" ^^^ ^" ^rcebifen paa ferflie 3"ff^

More magazines by this user
Similar magazines