Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

P a n f k

for 1833.

Ni 12.

Socfcnbcé, ifølge ^ongt. aircrnoabigft Sidabclfc, mcb SStcttpoRcvnc

i £>anmarE og iJcrtugbømmcrnc,

^m ^oefic og ^onjt i 'iCtmmbetigfjeb, mtb ^tnfxin til aUe

ZvUt beraf, bog i\æt I)\qU:, ^akv^, ^ittebfjuggers

. ©ibbern,

og iSfuefpilterfonft 3 elter: ^orebrog o»ei: alminbelig

2(i^dit og ^oetif. TCf Dr. ^rebertf (Sf)rtfttan

^vofeéfor i f)f)i(ofo)j{)ien, §er|ie ^eel.

.^{ebent)at)n, ^aa ^oifatterené fortag, tx)i)U f)o§

^abrttiué de Slengnaget.

1834»

*Oerfom Sfnmefbeveit bley fpurgt, om ten foreftggcnbe 3Sjt()e#

tif ev et orfgi'nalt ^ævf, »i(be l)au uben 53etci?nfntng f»are ja;

men Ij'oié 9togeu gi'orbe SubjTgeffer ^evimob, t)i(be {)att, inbeit

l)an inbfob |Tg i Strib t)erom, begicere ti( ^orb» at ubt)iffe^

t)t)ab ^eti)buing 53egrebet Originatttet for ^l^iben ^ar, naar

%aim er om ^l)ifofop^te. §(bflftttige {)atte iiemttg ^erom faa

urigtig Mening , at be fomme tit ni)e (Sfrifteré Cceéning meb

gorbringer i benne |)enfeenbe, fom be rimeligoiié atbrig faac

titfrebéflittebe. ^ortcetter man en @aaban, at ber er fommen

en ni) original ^fpdjologie etter ^jlf)etif for €i)fet, ba fan

man tii ftn jlore ^ornnbring møbe bet (Spørgémaaf, l^ttori bene

jti)e Opbage([er be|Taae ? ^aav man nu jlubfer beri)eb og 6e#

tcenfer ftg ^jaa ©oar, falber (Spørgeren tet )iaa at forfange,

at man ffal angioe i}am gorfatterené mbenflfabclige ©tanb*

cm

More magazines by this user
Similar magazines