Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

184

craéflj!^ CQ bet cM^^ i en Sett)bnfitg , fom for en 'Zih ^av

tjcevet grcmt, men fom nu begpnber igieit at bn'ngcé i (Srinbving.

|)ttab bcr»eb forl^aae^v er bet t)cr iffeStebet tif at ubtiiHe; meit

m ^iUe bog opl)orbe oé noget »eb betragtningen af een ®genfPab

»eb ben daéjKfTe c^remftiUing af ^^l)tfofopbien, fom af nogle ub:^

mcerfebe ^^t)i{ofopl)er i S{)eorien btitter fovno'gtct, ffionbt ben i

sprarié meer etter minbre »ifer fig »eb bercé Iscerfer. ^i mene

t)ermeb,

at bet fnrbfomncjie ^orebrag af ^M)ifofo^^fen

llt>tri)f af forfatteren^ \)cic ^nbittibnafitet.

er et

-pyab S;)(Qd falber en plaitiff ^remjlitting af «Gibenflfabcu,

^t)or»eb t)an forftaaer et ^orcbrag , ber i aiic fine Xck faafebcé

er frembragt af "eagcné egen 53ettci?gerfe",

at bet itU kmet

3nbit)ibuatiteten bet mtnb(le Spitterum, l}ar albrig Ⱦret brngt

af nogen (lor 5pt)itofopt), ei engang af |)egef fef»» 53i »itte for

et ^kUit inbrcmme, t)»ab ber fornnftig»ifé iffe tan inbrcmmeé,

og nev^e fan »cere ^cgeté 5Diening, at ber ta\x ta'nfeé en ^rcm*

fliUing af l^ibenffabcn, l)Oorcfter atte bibtibige ^remilittingev

flrcebe, en a(gt)lbig ^remilitting, t)»ori ()yer ^ttring »ar be(lemt

blot af bet rene 53egrebå ^orbrtnger, efter en faa nfracigerig

20ietl)obe, at flere ^nbi^ibcr uaf f)ængig af I)inanben »tlbe funnc

finbe og ubtate bet rette 8i)ilem faatcfceé, at bet nnber ®nl)»er5

|)aanb fom til at ligne fig fel» i atte fine Sele: ba »ilbe en

faaban nmenneffelig logiff grcmilitting albeleé ifle »«re noget

fnlbfommen claélTff ^Javt SOZcn tx^grebet om en plafliff

^remftitting i faaban 53ett)bning Ijar ingen ^^iealitet: bet l)ar

itu ftcrre 5)tealitet enb en 9iatnrret etter ^bealet af et reent

SKenneffe uben inbioibuel 9iatnr. Strengt taget, bedrer t>a

alle ^^t)ilofopt)eré ^Scvrfer meer etter minbre mcerfelige Spor af

bereé Snbi»ibnalitet, fom ingen Slnjlrtvngelfe tan bortfterne;

men 55e|lra?belfen berfor fan giore ^remftittingcn nnatnrlig og

fraflcbenbe.

5)et er ogfaa langt fra, at be ber mcft nforbe*

l)olbert l)atte labet bereé -^Vrfonligl)cb raabe meb, baoe t)a»t

minbjl 3nbfli)belfe ^aa «l?ibenffabené ltb»ifling. 5)er er ingeit

X»i»l om, at ben bier»e, farcaftiffe fortale, ber finbeé foran

Regele ^^t^ænomenologie b. ©eijleé, l)ar bibraget til meget at

Siere Samtibeit opm(?rffom )(iaa ^ané o»crorbcntlige 2(anbéfraft.

More magazines by this user
Similar magazines