Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

185

^^ilten SnbfTpberfe bet iflpyitlige ttbbrub af ^aité rf)oreriflPe ^po*

femif , fom F>ar giovt, at man fjav fatbet ^am "beit »rebe U^a^

ntemnon" i ^^iTofop^crneé ^cev, ijax cbet ^aa ^aité %il\^æm

gere, fan ogfaa feeé beraf, at en Jl)eet af bent attib bringeé t

Stffect igi'en »eb at omtale be Sibené ^Sffbfarelfer , bcr ijaiic

bragt bereé 3Ke)?er i Stjfect. Mm fan fcro l^an, ben ftrengejlte

€ogifer, ber nogenftnbe ^ar fettet, tittabe % fcfabanne 5(fi)t«'

gelfer, fom bog umuftg funne frcpbeé af ?Segrebeté egen mett)o#

biffe Itbtttffing, ta maa iiet »et opgiijeé fom et uopnaaeligt

Maal at nagte bet inbi^ibuette ©i'nbé ©rnnbflemnfng fft natnrs*

lige S'laaberum. Naturara expellas furca tamen usque

recurret. Wlan 'oH »et iffe l)cr gi'øre ben 53emcerfning, at bet

fnn er i be faa fafbte Stnmcerfntnger, at en ^^itofop^ tør

betrcebe faabanne 23it)eie ; I)oitfet rigtig nof er iagttaget i nogfe

af |)egcB ^cerfer ; tl^i faabanne SCnmcerfninger bnrbe efter bet

|5ta(ltif]Fe g^orebragé ^orbringer afbcfeé iffe ftnbe ®teb.

S^et gorebrag, ber frcetteé af ben fanbe ^onft, ogfaa i

hm »ibenffabelige "g^remjltitting, bliyer nof igien giort gielbenbe,

om bet enbogfaa for en %ib ^ar »ceret fortrcengt. Man »it

fanbftjnfigmié fnart fomme til at inbfee, at en ^p^itofopl) tigefaa

»et fan nbtate fig af fit ganffe ^ierte , ©icef og ©inb fom en

digter, uben at bet for6i;beé af nogen i fornuften grnnbet 2ot)»

(5t jlreng »ibenffabefigt ^orebrag fan iffe finbe

More magazines by this user
Similar magazines