Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

194

^emmelig ril fft pvi»ate 23riig tt)t)criggii?r flg S^anfen i en anbea

^orm. |)»or SDJange otier»inbe nu faa meget St)jlen tif , t ben

ffrtftlige ^i^emllilling at gtoe en -^^ragtubgatte af bcreé Xanfe^

frebé , at be forcbragc vibenfifabelicje (yicnilanbe mcb \)en ^Uv^

^eb for bereé Scefere, fom bereé gvcm|liUing »i(be faae, naar

be talte til en fortrolig 53en/ eUer til en Sen, for ^yem bet

laae bent ret SDiagt ^paa^ at giure (Sagen faa inbh;fenbe fom

muligt? ^eb 53cftrc?bctfen for at fremj^ille Saubbcbcn faalebcé,

fom ijan feer ben mcb fine egne ^im ^ briugcé en original

Scenfer altib til en eienbommclig '^orm, og, funé meb en faa«

ban inbitjibuel (S^araftcer, blioer 'gremilillingen i Sanbbeb

almeengplbig, ilfe »eb 53cjlrcet>elfen for at tilegne ftg en ^orm,

ber er ffabt af en 5tnbcn, felo bet jiorfie ®cnic'^ t\:ji beroeb

cpnaaeé fun en abflract, ct)araftecrli?é §tlmeengt)lbigbeb, og en

faaban 5llmeengv)lbigl}cb

er altib fortttarig, ligefom anbrc

SOJober. — S)en, ber unbcr en faa uforbcl)clben SJiebbelclfe,

fom ^orfatterené, be()anbler en ©ienjlanb fom ^onflen, og

»ifer, t)t)orlcbeé bene 53egrc6cr affpeile fig i bane egen (Srfa^f

ringéfrcbé , bringeé meb bet Samme ut)ilfaarligcn til at ubtate

fiu l)cle ^crfonligbeb. Saalcbcé er ucTrtocerejibe 53cerf gicnnem^

trcengt afben fammc ©runbllcmning, ber gaaer igiennem ^or«

fattereué øDrige ^^ærfer, og tiltaler l^ceferen meb ft)mpatl)ctiff

§Oiagt, nemlig en cl)ri(lelig Sinbéro , en »arm SØJcnneffefifler^

ligl)cb, og en faub

&lce'oe ttcb bet ncgrycerenbe ?it).

(Sottfcettfé.)

^(nbcrfcn, 3-, ^onflfamltng til 37i;ttc 09 S£iloxo ; 16 ^. 95ccfcn.

2!)crnf)atb, S., et Tiav i ^i^bcn^avn^ O^owcKc ubgivcn af 3. 2.

j^ctberg. ^Jlnben 2)ccl ; 8vo. ; 1 Sibb. 48 ^.

More magazines by this user
Similar magazines