Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

195

S(or, €. "Prof., bftnjT Cfffebog tnbc^olbcnbe prøver af 6nnf!

©pi'og og Sitcvatuc lige fva Sluncalbcrcn inbtil nu\)(n-cnbc

^ib, tildgctticb tvenbc '5;(U(rg/ ^vovi nogle ©tpftcr af olb;

novbijTc øagaev i banjT Ovcrfættclfc og nogle ^Prøver af fvcnjT

øpiog og Sitcvrttni*. 'ilil 93rng for be i)mexc Slaéfcv. 2bet

for^gcbc Oplag; YI + 695 ®. ^id, v. ^Ttaad, &\)U

bcnbal^ Stci^eU

Sunc^, 5). i?., pi-afti|! ©fibébyggcd. 3 2>. 2^. om Sovjlau;

ncn og øpeilct«

^aanbbog foc SBIcmjIcrelfFerC/ ubavbcibct af §. øcf;albcmofc.

Ijlc j?cfte; 96 e. 8vo.; 32^. Zvkv.

^arving, ^cf).^ Jjaveré .tongc, et (Svcntvi*. 32 j 16^. øc^u;

bot^c.

i?lort, ^.^ ti;bfP S^febog foc CDanfftaIcnbc, inbe^olbcnbe en

Sjccmpclfamling af pvofaijT og poctiji ©till, og forfi;net meb

linguipijTe og f)i(toi-i)!e 2(nmÆi-fn(ngc»; famt en fort ©pvogs

og 2ttei-atur^t|louie. VI + 722 0. ^Tub, 8yo.; inbb. 3 fiM.

36 ^. ©i;lbenbal.

jpoi-nemann , 2('®-^ ^^"l^f oefonomiff ^lantelcrre. 2bcn 2),

2bet jp. ; 178 @. ft. 8t5o. ; 1 tTxbb, 16 ^. ®d)ubotf)e.

;3ngcmann/ 95. ®., SSaruluen, ben leucnbe 2>^be, (Sorjicancven.

^re ^orta-Olngcr. 67 ø. 8vo. ; 48 ^. SSoglabevne.

bruger / €. ©., ben banjTe øogncfogcbé ^Pligter og Stcttlg^ebef.

4bc Oplag. 42 ø. 8oo. ; inbb. 36 f . ©vibenbal.

^rufe , 2. , J?ciTe og '5:tencr. 4be ©ccl ; 8wo. ; 72 ^. 35eefen.

?J3taanebéj!rift foi- Sveifebejfrtvelfeu. 8be jpefte d: ^ibvmv 1835 ;

5 2lrf 8\}o. web ^obbcve ; 24 ^. S5i-ia.

!)}?anfaé jjavefatcd^iémué eller ©runbreglev for nyttige S^avcocexs

teré t ®i;rfning ®anmarf. 4be forøgcbe og forbebrebe Oplag,

beførget af % 2. 5}?anfa. XVI + 148 0. 8wo. meb 2

kobbere ; inbb. 56 ^. ©i;lbcnbal.

t)3tau, (S./ bet djrijlelige 2areembebe/ Orbinationé Q3r

More magazines by this user
Similar magazines