Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

11

en ^ihf ba ^e^m ffaf Qaac ^eit o»er oé, ba gi»eté Svaab

fTPal o»erfifcpreé , og forben

ei meve ttcere t)ovt 6Ii»enbe (2tcb.

5>!ef oé, om »i ba tjaoe »anbret faafebeé, at bet itk flfat »ære

totnt og cbe i i)ort ^nbre, om t)t ^a»e famlet ^fiigbomme, fom

2Wi?r og 3?ufl if fe funne fortære!"

gt'gefom ^ovf. feb {)ar t)ttret, at l)an bar mefl flroebt

igicnncm -.^i'ertct at tale til gorftanben ; faa bar t}au paa et anbct

@teb t "gortafen d)arafteriferet biefe ^Wbifener nøiere i fel*

genbe Hbtrt)f: "'I?armefor ben lettenbeSro, ^øfelfe for cbri?

fteh'g ^rom^eb, ^iærh'gtjeb for het firfelige Sit) ere be ©genffa?

ber, jeg enffer, at benne ©amfing maa aanbe; t\)i meb btéfe

er jeg mig beoibft at jeg felt) nebffret) Orbet, o, f. i)." 9(nm.

bør ta tage |)enft)n tit biéfe (Jgenffaber, og gier bet faa meget

bettevc, jo t)cefentngere be ere for ben djriftelige |)omiIet. S)et

er nemlig befienbt, at bet ni)e 2e|lamente frcmfcetter Sroen fom

sDZibbelpunftct i ei}ri)ienbommen ; ben ffutbe titoeiebringe et

nt)t aanbeligt (gamfunb og beri finbe S^tcering ; fra ben ffat bet

d)rijlelige Sit) l)er og bete ^ulbenbelfe bet ei^ige Sit) iibgaae. Og

er Sroen en ©riben og gaill)otben af @t)ri|lenbommené @anb?

t)eber ogi^ienbégicrninger meb Stanbené i)ele ^raft;

ba maae

bene grngtcr tJcere gromt)eb, og be« og benne maae forene

SOlenneffene tii et aanbeligt (Samfunb, I)t)ort be begge »ok

^ulbenbeffen imøbe.

^t)ab bet firfetige Sit) angaaer, ba l^av forfatteren giort

bete 3nbflt)berfe paa bet borgerlige Sit) tii ©ienflanb for ten

fcrjle SEare ; faa t)a/ ijan og i færffitte ^orcbrag omt)anbfet

S)aaben og 9?abt)cren, og bert)eb )(iaa en Waa'oe \:jm^eQet ^aa

bet firfelige Sit) , t)t)ormeb i)m cfjrifteHg * firfefige |)anb(inger

flaae i umibbelbar (Sammenhæng, ©amme Senbenté t)«»^

ogfaa flere enfette ^ttringer, fom f. ©r. naar \)an beber, at

@nbé ^mé maa »ære a)tenig{)eben l)eaigt ;

itaar \)an

:

ftger

"|)errené |)nné er en 3:ilflugt mob 2it)eté Storme, biblen lære

ben Itnge tibtig at »anbre meb St)il," o. ft. >5or ^e^m ^ar ban

ei i færffirte Safer etter 3)efe af S:a(er ligefrem i)anUet om

benne matcvk^ faa at ben ei for faat)ibt fan figeé

at Ⱦre

freml)erffenbe; ben burbe ei jetter »æret bet, efterbt biéfe ^ræ*

More magazines by this user
Similar magazines