Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

S03

S^irectiott ogfaa er en fcet

Uni'»erfitcté^S)ivectiott,

funbe

ft)neé at maatte tage ^énfpn tif anbre %m f ^"t) at be ^vitti*

(egerebe Sfnffarter iffe ffutte Hbe Sn^igreb t bercé 3fietttg^eber.

Smibtei-tib fan bet maaffee bcmo?rfeé, at be ^cvi inbct)o(bte ^Be*

jtcmmetfer egentlig, l)t)ab be pvi»ate ^imiéforer angaaer, ingen

53irfning fnnne ^aoe, faatcenge ber er ©tnbenter nof ; i\)x ben

S)imiéfor mo,aiU (iaae meget nt)ctbig meaem fine Søjebjluberenbe,

ber if fe ffnlbe funne faae et 9?attn tittaané. — Sbtanbt be ^ag,

t)ttori ber eraminereé til ^xamin %xix\xm, finber man, at SiJla*

tt)emat{ten fom oftefl er bet/ ^oort be flej^e flette (S^arafterer

fatbe-, men bette bit bet i >2(tminbetigt)eb i«e opbceffe megeit

c^ornnbring, ba ben S)lening nu engang er ubbrebt (enten meb

s«et etter meb Itret), at man tur bijlinguere mettem mat^emattjle

og iffe==matt)ematiffe |)o»eber. ^erimob »il bet maaffee unbrc

gtere, at 0?eligionen er et^ag, t)»ort ber falber mange

flette

tt)obore eller ben aff etiffe 33ef)anbling af S^eligionen bør foretræf^

fcé for ben bibenffabelige,

eller beri, at ©raminatorerne , fom

ere bante til at eraminere til

Xl)eologer ©mbebéeramen, forbertc

©raminanberne beb ©ramen Strtium meb bereé fcebbanlige ©ra^«

minanber, tør 5tnm. iffe afgiørc.

3) efterretning om S:ilenbebringclfen af ben

foreffrebne Snbbragelfe i en fællebé ^onb af be

afabemiffe (Sorpora Cl @- 114-18). m^x feer, at

benne gabnlige Snbbragelfe fiben 1831 er fulbenbt.

4) Om sprofeéforerneé (Smbebéboliger, og

be t

biéfeé ©teb i ben fenere Sib traabte |)uéleiepor^

tioner Cl

More magazines by this user
Similar magazines