Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

204

(fn{)yjcr, bev intercéferer jtg for, at ben buctigfle SOJanb, matt

til en »lé Sib i et lebigt gag fan er^otbe, blider anfat font

^vofeéfor, fan ittc anbet enb btlltge,

at ben @fif at concurrere

til ^rofeéfovater i be fifbigere 5(av er blcoeix mere atminbelig

enb fort)en; og man tan itU anbet enb ønffe,

at benne ©fif

aftib maa km fufgt, faafremt man iffe t enfefte Silfcefbe tan

f)atte SO^cenb af alminbelig erfienbt Jl)uerig^eb til at befættc

tebige ^(abfer mcb. ©oncnrrencerne {)atte fornben ben ncermejle

«!Sivfning ogfaa ben at gioe mangen i)ngre Wlanh €eiligt)eb ti( at

gicre fig befienbt ; tt)i ligefom bet maa onfeeé for en 3Sre at

i\m erfienbt for ben 3)uetigfle btanbt flere S)nenge, faatebeé

fan bet ^eUcr ingen ®fam »ære at maatts itaae tifbage for en

Sinefigere, fornbfat at man iffe ^ar biill fig felo fom nbuefig.

Stngaacnbe ben »eb biéfe ^oncurrencer ^ibtit brugte ^nbretning

l^ar §(nm. I)i?vt ben 5)ttring, at tm ertemporerebe gorcfÆéning

fpncé at ycere minbre paéfenbe, ha man iffe bnrbe »cenne %0f

center tif at optræbe ubcn be()ørig gorbevebeffe, og bet maaffee

t »iéfe Xilfcetbe fnnbe 'ocexe altfor banffch'gt at opfpfbe bet gor*

langte. ^mtbfcrtib ^ar tet attib forefommet 2(nme(b., at ben

ertemporerebe gorefæéning yar af flor 53igtig^eb ; tl)i

»et er bet

fanbt, at en S)ocent iffe i Sneglen b

More magazines by this user
Similar magazines