Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

208

ffg af ffg fff» og gi'oer S^anfen et tr^vffenbe 6i)é og Siylfg^eb.

S;if ©rempel ()ibfo?tte »i fefgcnbe ©tcb af

beit nt)énce»nte 5(f#

l)anbling : "3)eu gem'aic S){gter ligner i (Tn ^rcbucti»itet ben

§(anbe»erbnené fortrolige, ber fuube mane ?fanbcr, I)t)ilfe,

uagtet l)an ei »ar bereé 9[)?ef!er, ja ei toibjle bereé |)iem, bog

»ilbe inbftnbe |Tg og iffe ubebfiye, naar l)an fraftigcn fatbte

og forbrcbe bent frem ; faa at t)art bef)erflfebe bem, uben at »cere

bereé ^evve , »eb en SSTiagt, fom ei »ar {)ané, t>a l)an fun »ar

bereé Organ, men et Organ, bet »ar gi»et, at nt)be ^^erre*

bemmct, fom jTt eget".

9iogfe af be S31obfcetninger i 53cgrebet ^^oefie og ^onjl,

fom i ben fenere 3^ib ^aoe gi»et 5(nfebning til literær étrib og

llnbcrføgelfe, og berfor t)a»e faact en temporcer ^ntereéfe frem*

for anbre, ere af forfatteren bel)anblebe mcb lige faa megen

^farl)cb, fom dJrunbig^eb. 53fanbt Stnbet ^ar bet ofte 6ct)anb?

rebe (gpergémaaf om ^ort)oIbct mcttcm "3;nbf)oIb og ^orm" *)

i ^onftcn, efter en af fTne beftemte ^ett;bninger, faaet en f^U

bejigicrenbe ^ef»areffe. S)iéfe to 53ejiemmetfer 6Ii»e bragte tit

en popufc?r ^[ar^eb, i bet be forfclgeé i bereé 5(n»enberfe 'paa

forfif icttige ^onjler og bcfienbte ^onft»cerfer, og efter»ifeé faa:;

»el i bereé meft i øine falbenbe SJJobfcftning, fom i bcreé næften

umcerfelige ^orf»inben i ^inanben.

forfatteren^ fine ©anbé tii ^agttagerfen af bet aanbefigc

Si»é patl)o(ogiffe ^^^Æuomener, ber )iaa et anbet ©teb ()ar

»f^ret offenth'g omtaft, fæggeé ogfaa t)er »eb flere €eirigf)eber

for 5)agen. ^aaWoe^ i)ar bet gfcebet 9(nm. i)et at fee et ^^ar

5(f»igerfer fra bet Stette paatalte, l}»iffe 9?ntibert gi»er faa

riig Stnfebning tii at bringe )(iaa 53ane. ^er tafeé etflebé om

ben ^or»ænneIfe, fom »ifer fig i en faa eenfibig ^ang

tir at

be»cegcé af be poctiff forffarcbe ^øfelfcr, at benne mebfører

lttilbi?ierig{}eb tif at gi»e bet »irfefige gi»é ^ufelfer ^^rabé, forbi

biéfe gribe (ginbet mcb en mtnbre »enfig 3}iagt. man tan faa*

rcbeé forroffeé af gpflen tii at re»e brot i spoefiené c?tf)erifife

S^egion, at man fatter en €ebe tii ben menneffeficvrtige ^anb*

') forfatteren fi'gcr : "bet g)octiffe 09 Ut ^ouftucttjTc".

More magazines by this user
Similar magazines