Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

12

tifener crc ^olbte for en SJZenig^eb , i ^ttiffen ber igfennem en

lang ^Ræffe af Hav er »aft en uatmi'nbcrig (ianbé for firfeligt

Si» ; gorf. tillægger en ycerbi'g ^ormanb Siofen berfor.

3(t Sroen t)ar »cerct oor forfatter en -^ooebfag , »ife om?

trent attc biéfe l)ané Q3rcebifener. ^an bar iffe b(ot aff)anbfet

ben* i bene ^ooebretntnger i fcTrfft'Ite Saler ; men i %{t t)»ab

I}an Icerer, opmuntrer, beber, trøjlter, baabcr, femmer l}an

atter tHbage bertif, hen er ^am 2(fpha og Omega, -^an ubtafer

ben meb ^ajl:l)eb og 53arme ; t)an forfi?ger t}r)crfen at rof fe etter

omgaae bet £)»ernaturfige i 61)ri|^enbommen ; l)an (Irceber i)cU

ler iffe at fovffave bet, men, erfienbenbe ^ornnftené ©rcenbfer,

antager ban bet mcb from 2^iUib, fem bet er gi»et; ban frem*

fcetter fin Otter beiniéning berom belft i s^ibelené eget (Sprog,

nben at khc nb i en tom S)ccfamation, ber i bet l)cie(ic funbe

fætte ^^^t)antaften i ^i3eBcegeIfe , og parah)ferer iffe ^^raftcn »eb

at foranlebige en upraf tiff ^ugen oyer eller en forbaufet Stirren

^naa (S()riftcnbommcné opt)cicbe (i)ien|lanbe. 9iaar l)ané ncer?

mejle ^icmeb er at beffrioe Srocn, ba gfemmer ban iffe at

nbfcbe »ceffenbe, itt)rfenbe, fort praftiffe 2}Jomcntcr beraf, og

naar t)an l)cnfi?rer ^ioépttringcrne bertif, ba er iiet for at orbne,

forceble, forflcerfe bent, og giDc bcm en bcicre ^Retning, ^ra

Sroen nbgaaer t)am ^i)é og l>arme, 8iffert)eb og greb, (£tt)rfe

og ^aah ; fra ben nbgaaer l-iyet. Saafebeé nbtaler l)an i ben

^^rcebifen, ^»ié 2l)ema er: "laber oé i ^iertet fornpe Dor

^aahé ^agt," mcb inberlig OtJerbettiiéning og i bibelff 2(anb

fin 2ro paa gaber, Sen og ^anb; men »ifcr ogfaa, ifcer i

tet furfte SOfoment, l)t3orfebeé 2roen maa aabcnbare fig i atte

t)ore 53cflutningcr og fremtvcebe i alle ttore (^ierninger, naar

ben et ffal Ⱦre en tom ^i;b. ^ ben ^rcebtfen , ber bar tif

OiJerjTrift: "tti ^uiie afgiye 5i!ibnc6bt)rb om (5t)riflué," ^anb#

leé i ben forfie 2;eel om, l)ttortcbcé »i ffutte giøre

bette »eb »or

£ro , men i ben anben at Di maae giore bet ogfaa i »or ^ele

5Janbet, at t)or Sro ffat gicnnemtrcenge og foræbfe f)cle ^itietf

faa bette fan blioe ligefaa djriftetigt fom Ijiin. (Sn anben Safe

breier |Tg om, at ©ienfcbelfen »eb 6bri(lum ffaf ^ttre fTg

i ^icer?

lig^eb tii bet ^obe og ^fjev for bcté Xtbi?»elfe. Sroen paa

More magazines by this user
Similar magazines