Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

223

bet Ubffgt o»er bet, men berimob feweret Sfterretm'ng om

©orø Ufattmi'^ 2;ilftanb og ^irf fom!)eb i bet fiben

1823 forføbne S:ibérum Cl ©.405—528), af l)mlfen

5(nm. ffaf forføge at nb{)æoe |)otteb^unfteruc.

1) 5tfabemtebt)gningené (BieitopføreTfe (©. 407

—9). ^c»ebbi)gningen tidigemeb Itb^ufene tiT ^fonomien,

to 55rønbe, 53vofcegning, en ^egnémuur, 5n»entartum o. f. ».

fan anfraaesJ tir at ^a»e fo(let 5(fabemiet Ijenimob 185000 9^bb.

r, e. foruben 80820 ««6b. ©ebl., for ^»{(fe ben i 1813 afbrofnbte

53i)gning »av aéfuveret. 5(nm. er itU ?(rcf)iteft og ^ar bcrfor

egentlig ingen SJiening om benne ^V)gning; men bet forefommer

l^am, at baabe (Sorriborer og ©ange famt pvagtfnlbe Sofennitcté*

fafe »er ere meget fmuffe Sing, men at ber »eb en 5i3t)gning af

ben 53e(l:emme(fc, fom ?(fabcmtebi)gningcn, ogfaa ere anbreXing

at tage i ^Betragtning, faafom rummelige ^faéfe* og 'g-orefceé;'

liingé*^cereffer, tilltrtvffelig ^^iaté tit et ftort 33ibriot^ef og

til anbre (Samlinger (5(fabemiet ^ar atterebe begtjnbt at afbe:«

jti)tte nogte af ©angene tii S)Jnfeer). Sigefebeé »iffe maaflfee

iffe Sttte biUige, at ©-feyerneé ©oyefafe ere anbragte i ø»er|l:e

(Stage, og bet maa berfor anfceé for et @obe, at biéfe

More magazines by this user
Similar magazines