Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

224

5) ©forene og Opbragclfeéauftalteité llbtti*

bclfe^ og SCfabemieté 9(abntng i ©fteraaret 1826.

SnbOicrfeii

t mai 1827 (®. 420—24). .

6) ntatnniet^ nt)e Statuter (@. 424—37).

7) 2)e af S)ivcftioneit ubfærbigcbe fpecicHe

Sfjeglcmentev for ben inbyorteé Orben, famt Sn*

ftrur for $(éfiftenten »eb ben p()i)fiffe Opbragelfe

C@. 438—67).

8) ©enere 23eftemmclfer og ^oranftaUniuger

C©. 468—504).

S)et er bef tenbt, at ©orec * 2(fabcmie efter ffn ^ivffomt)eb

maa betragteé fra tre ©tanbpunfter, font Dpbragelfeé^Stnftaft,

fom (cerb ©fofe og fem egcnth'gt ?(fabeniie. |)»ab nn ben

egentlige Cpbragelfe angaaer, ft;neé bet »trfclt'g, fom om

bcr mcb 5»er beefé er gi'ort beelé gicreé %lt for at ubrette, l)»ab

ber fan ubretteé, naar 3)rengcn ffaf opbragcé nbenfor bet egent*

lige ^amiftelitt.

5)ct er l)er itk ©tcbct tit at nbDiffe, l)»or*

meget beeté 5)i'cmmct i ^nminbclfgbcb bcefé ifær fruentimmer

m'rfe ^aa at cufti»cre J^rengcn ; men \^et er nof at erinbre om,

at bet for mange govivlbre, ber i)iUe fabe bereé ©enner ftnbere

nben at boe i en 53t), fom l)ar en Uvrb ©fofe, bog er ncb»enbigt

at fenbe bem fra fig nben aftib mcb ^i!ot)eb at funne »ibe, i

\)'oiite |)cenber be betroe bem. ^or faabanne ^orcefbre fi)ncé

en 9(n|la[t fom ©orce at maatte »ære af flort ^ærb ; t\:ii, fom

aUercbe bcmcerfet, man fpneé at giøre SCtt for at gi»e 5)rengert

ben Opbragcffe, SJknbfolf funne gi»e t)am, og mange i be

fcnere 9Car trufne ^:i5eftcmmetfer fabe tit at ycere fanbe ^oxbe*

bringer, faafom at Opfigten mcb (SIcoerne er o^erbragen Itit

een ^cerer iftcbctfor at 'oceve forbccft mcttem flere $Cbjnucter

(man bcr ønffe, at ©orec altii> maa »ære faa ()cfbigt at I)aoe

mettcm ftue ^cercre en ^lanh, bcr bar faamegen ^icvr(ig!)eb tit

23i?rn, at i^an fan befe bereé fmaa (^fcebcr og ©orgcr, og for#

ftaaer faalebeé at »inbe bereé ^icertig(}eb , at be »itte mcbbefe

J)am bem), og at ber er inbrettet et fterrc ^j5orbcrebcIfeé#'i?(vreIfe

iftebetfor be forrige ^amre, og at ber i {)iint er opftittet et^ibtio?

t^ef for sOJorfTabélÆéning. ^nv fpneé nemtig ben til gorberc;*

More magazines by this user
Similar magazines