Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

227

effcntd'ge ^-rame« eftev ^ovorfciiingen maa s?ave i 14 ^nge, be

fliibve (Sramina l)Oer en Uqc, anfenbcé om 5(aret i bet minbjle

5 ttger etter næftni ^ af Stvbeibétiben *) paa (Jramiua, for iffe

at taU cm ben megen Stb, ber anwenbeé til t)eb 9(?epetitioii og

anben Cppubénuig at berebe ^ifci'ptene bertif. SO^an loil maaflfee

anføre bet gamfe Drb : repetitio est mater studiorum ; mm

iien megen S^iepetttton mebfører i ©folerne ben Hfempe, at ^i^

fcipfene iffe fiefbent forfemmc at fcere bereé ^Vnfa tii l)yer S)ag,

netop forbi be fiofe paa, at 5(ft om fi?ie Stb »il bfioe repeteret.

Syjaaffee »irfe be mange (Sramina ogfaa nb o»er ©fofetiben;

man ^ar oftere bebreibet @tubenterne \)oé oé, at be mere fcvfe

til ©ramen enb jlnbere; men man »cenner bem jo fel» tifbet:

i Sfoferne batte be fnn ©ramina for Øie, og i bereé fi?r|lc

afabemiffe S(ar belTprfeé be i ben Xro, at |)ooebfagen »eb

Itnberoiiéningen er (Vranten. — 5(nm. fan iffe nnbfabc at frem*

fætte bet ^nffe, at man »eb be Icprbe ©fofer »i( afffaffe be to

©ramina, ber I)oIbeé i

More magazines by this user
Similar magazines