Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

2*28

^rembereé feer mait, at ber til "^iw

Cfraiiieu i

offeiitti^c

eom ffat mt)bt)l>eé »eb et ^program, forfattet enten af

S^irector eUer en af ^ectcrerne efter Cingang. ^0.0. benne

søiaabe tjar man færget for, at bcr aarlig fan forfattcé et

sprogram , ()tttlfet ogfaa (Sf otefororbntngen §. 89 tjar paafagt

3:irectioneu at ferge for efterbaanben at bh'ye giort afminbeligt.

5(nm. yeeb imibfertib i'ffe, at benne ^IVilemmctfe meb .^enfpn

X\\. be (cerbe Sfofer er b(eyen fu(gt; faayibt Kam beftcnbt, er

bet ingen Scerer paafagt at beeftage i at ffriuc programmer, og

man fan iffc meb 55ittigbeb forfange af enl)»cr 9?ector, at Irnn

aarfig ffa( baye et intereéfant Stof at ffrioe om, meb minbre

man oitbe paafægge bam at gioe ©fterretningcr om 8folené

Sitllanb, f)»i(fct 3ngcn fan giure nben l)an. ^ragibefeé bctænfe

man, at bærerne »eb oore Sfoter ere faa flet gagcrebe, at man

iffe bur fortcenfc bem, fom ellcré ffrice, i at be l)ettere "^xU

ffri»e 5ioget, t)ttor»eb be funne »ente bem |)onorar, enb for*

fatte ^H-ogr ammer, af i)0ilfc be albefeé ingtn Snbtægt bayc.

?i3e|lemte man et ^^onorar for ^Programmerne og tillob man

bcreé forfattere, faafremt be ønffcbe bet, at (abe foruben be

(?rcmp(arer, Sfofen bebctebe, paa bereé ^gen 5?efo|tning tri)ffc

faa mange, fom be fnnbe ønffe at bringe i ^ogl)anbefcn, »ilbe

(gagen »et faae en anben QJang *),

(^ovtfætfcé.)

*) 7(t ber ogfaa cc tccnft paa c^K ffaffc Ccctovcrnc i @owc en mulig

Snfctoegt af bcrcé gJrogvammcr, [cirS af 2 ©, 316.

gt^ Kebactionen er anontjm, 09 ^ar 3?ct tit at optage JBibrag,

ubcn at narngit)« forfatteren. SBifcrag inbfcnbcé til en af gorlctggernc

eller til SRebactwncné Secrctair, Cand. juris 3, g. ®i«bivat), ^ofs

fegaben 9Zr. 136.

llbgtoet og forlagt af 1(n^r. '5ei^eIin, Uniocrfitcté;SBogfrt>ffer,

09 3. iDcicljmanii, Gier of ben ®r>lbenbalftc 23o9l)antliiig.

More magazines by this user
Similar magazines