Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

p o n f k

for 1833.

Ns 15.

gorfcnbcé, ifølge ^ongt. ancrnaabigjt Strtabclfc, mcb JBrcopofltrnc

i 2)anniarE 09 ^crtugbømmccnc.

3C!abemtffe Sibenber* Ubgtwne af .§. ^. ©elmer,

(Jortfattclfc; fcc 5Kr. 14).

vDfofeforovbmitgcu §. 91 befafcr, at ($pt)overne efter 9Jectoreité

^orflag ffutte inb6t)be anbre (Btebeté eller Omegnene aøaxc

^ibenffabémcenb til at beeltage i ©enfuren beb ben offentlige

©ramen. 97oget l)ertil ©oarenbe finber man iffe i Seflemmel*

ferne for (Sorøe, og bet meb gob ©runb. 5)en, ber af ©rfartng

»eeb, l)tti'Ife Senforer man i Sllminbelig^eb fan ert)olbe »eb be

(cerbe ©foler, »il »el ogfaa inbremme, at bereé 9?a?r»cerelfe og

©enfur i S^teglen ingen 9ii;tte fan giøre ; maaffee tcenfer man

tninbre )(iaa, at be (lunbom giøre ®fabe, iffe Hot »eb at bømmc

uben Sonfeqyenté (tt)i bette er af minbre 53igtigl)eb, om ogfaa

jlunbom en S)ifcipel »eb en faaban (S^enforé ^iei)(i faaer en

@rab l)i?iere Sl)arafteer, cnb I)an ^ar fortient, mebené en anben

faaer en @rab ringere), men mere berbcb , at Scerere , ber iffe

forjlaae felo at bebømme bereé S)ifcipleé S)i)gtigt)fb, i faabanne

©enforer troe at l)at)e paalibeltge S)ommere. ^alber ber berfor

t et %aQ gobe ^^arafterer, opflaaer let ben SJiening, at S)ifcip*

lene ogfaa l)atie gobe ^unbffaber, forbi man iffe betænfer, at

©enforerne pnnbom af -^øflig^eb

mob »ebfommenbe Scerer iffe

»itlc giye flette S^arafterer; t)Oab »ebfommcr ©folené fanbc

(15)

More magazines by this user
Similar magazines